Ministeren fikk økologisk kompensasjon

Ministeren fikk økologisk kompensasjon

Ketil Solvik Olsen har fått en viktig rapport fra Statens vegvesen: Om hvordan ødelagt og verdifull natur skal erstattes.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statsråden med politisk ledelse inviterte Statens vegvesen for å høre hvordan en kan kompensere for ødelagt natur.

-Det var veldig stas å legge fram rapporten der, og ministeren hadde mange gode spørsmål.

Det sier Karianne Thøger Haaverstad, som sammen med Astrid Skrindo og Gyda Grendstad med flere var invitert til Solvik Olsen.

Slik er loven

Naturmangfoldloven sier at hvis det gis dispensasjon til å gjøre inngrep i verneområder (de mest verdifulle naturområdene våre), så kan miljømyndighetene kreve at de erstattes fysisk.

Eksempler er når vi bygger veg gjennom våtmark eller skog som er naturreservat og Ramsarområder som har internasjonal vernestatus.

-Når vi velger å bygge veg i naturområder med stor verdi, må vi også betale prisen for det – det er en del av samfunns- og sektoransvaret vårt. Samtidig fører det til mer omfattende planprosesser. Så for naturen og samfunnet er det best om vi slipper. Det er mulig hvis en jobber etter tiltakshierarkiet som skal sikre at negative konsekvenser for naturmangfoldet først og fremst unngås, deretter avbøtes, restaureres og som siste utvei kompenseres, sier Thøger Haaverstad.

Slik erstattes verdifull natur

-Når vi kompenserer natur, så lager vi ny natur eller restaurerer den som blir ødelagt. Det kan også være aktuelt å verne tilsvarende natur som den vi ødelegger. Men vi har ingen erfaring med kompensasjon i praksis enda. Vi vet at ikke all natur kan kompenseres. En gammel skog kan ta hundrevis av år å kompensere, en våtmark bare et par tiår. Derfor er det viktig med praktisk erfaring, og vi må evaluere resultatene.

[img id="1"]

Fem pilotprosjekt

Statens vegvesen har jobbet med fem pilotprosjekt siden 2013 på oppdrag fra departementet der tapt natur skal kompenseres. Dette dreier seg om vegprosjekt der våtmarksområder og ulike skogtyper blir berørt.

Nye veier skal gå nye veier ved våtmarksområde

Når ny E6 skal bygges forbi våtmarksområdet Åkersvika ved Hamar, vil 1200 mål bli berørt.
Dette er ett av de fem pilotprosjektene om økologisk kompensasjon som skal gi Vegvesenet viktig erfaring.

-Prosjektleder Moshagen i Nye veier har sagt at dette skal være et utstillingsvindu for bruk av økologisk kompensasjon, sier Thøger Haaverstad.

Ved Åkersvika skal en etter mye fram og tilbake kompensere våtmarksområde. Problemet er at det ikke var stort nok areal til at en kan få erstattet like stort område som det som blir ødelagt. Løsningen ble å verne samme type område ved rv 22 langs Nordre Øyeren ved Lillestrøm der de samme våtmarksfuglene har rasteplass på sin ferd mot Åkersvika. Det tapte våtmarksområdet på 1200 mål ved Hamar blir erstattet med 7000 mål ved Nordre Øyeren.

Ministeren ville ha tips

-Solvik Olsen skal til Nord-Norge i slutten av juni, og spurte om forslag til steder han skal besøke for å lære mer om dette. Da foreslo vi at han skulle se nærmere på et prosjekt der vi utbedrer E8 mellom Riksgrensen og Skibotn som påvirker et naturreservat med gammal kalkfuruskog. Vi håper han får en fin tur! sier Thøger Haaverstad.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen