Millionstøtte til grønn mobilitet på Furuset

Millionstøtte til grønn mobilitet på Furuset

Den nordiske konkurransen Nordic Innovation har tildelt Oslo kommune to millioner kroner som skal gå til å gjennomføre en konkurranse for å utvikle Trygve Lies plass på Furuset. Dette er Oslo kommunes områdeprosjekt i FutureBuilt.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vant over 37 prosjekter

Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen er stolt over å ha vunnet prisen. Nå skal de starte den nødvendige utviklingsprosessen av Trygve Lies plass.

- Det at Oslo kommune har blitt valgt ut i denne konkurransen, viser at den klimavennlige byutviklingen vi ønsker å få til på Furuset har stor gyldighet og overføringsverdi, sier Folke Fredriksen til FutureBuilt.

Nordic Innovation tildeler pris til seks prosjekter i Norden med ulike temaer. Det var i alt 37 prosjekter fra alle nordiske land med i konkurransen. Furuset er Oslo kommunes forbildeområde i FutureBuilt-programmet.

Byutvikling i praksis

Det snakkes mye om byutvikling og utnyttelse av eksisterende områder. Nå skal prosjektet på Furuset vise hvordan klimavennlig byutvikling kan skje i praksis.

– I søknaden la vi vekt på tilrettelegging for grønn mobilitet og knutepunktsutvikling. Dette er høyaktuelle temaer hvor vi trenger innovasjon og smarte løsninger, sier Eili Vigestad Berge, Plan- og bygningsetatens prosjektleder for FutureBuilt

I sin begrunnelse skriver juryen blant annet:

- Prosjektplanen har potensial for å skape en meningsfull løsning der grønn mobilitet, fritids-/kulturaktiviteter, modernisering av byrommet og kanskje klimatilpasning utgjør grunnlaget for et sosialt løft (…). Skalerbarheten ved løsningen tyder på at dette kan bli en modell for prosjekter andre steder.

Bilene skal vekk

1,2 millioner av summen er øremerket premiering av konkurransebidragene, mens 800 000 er til administrasjon av konkurransen.

– Prisen skal brukes til å gjennomføre en idékonkurranse, og målet er at knutepunktet Trygve Lies plass skal bli mer enn en parkeringsplass og et busstopp – det skal bli et “grønt mobilitetssenter” og en viktig byrom for mennesker på Furuset, opplyser Gunhild Bøgseth, divisjonsdirektør i Bymiljøetaten, og ansvarlig for gjennomføring av prosjektet.

- Vi skal ha fokus på utvikling av byrom som en viktig møteplass i lokalsamfunnet. Målet er å lage en urban plass som tilrettelegger for urbant liv og blå-grønne strukturer.

- Konkurransen lyses ut i september 2015, sier Bøgseth.

Hensikten med prosjektet er å legge til rette for grønn mobilitet: sykkel, “grønnere” bilbruk og å få parkeringen bort fra bakkeplan.

– I dag er det få som sykler i området, sier Bøgseth.

– Ved å ta sykkel på alvor og finne gode løsninger for tilrettelegging blir det enklere å velge sykkel.

- Det viktigste tiltaket er å få bilene bort fra plassen. Samtidig skal parkeringen også være grønn, ved å prioritere sikker sykkelparkering, fremme bildelingsløsninger og ha ladestasjoner til elsykkel og elbil.

- Nå er vi spent på å se hvordan dette kan løses i praksis, og vi håper å få bred deltagelse i konkurransen som kommer, avslutter Bøgseth til FutureBuilt.

 

Les hele artikkelen på FutureBuilt.no

Til toppen