Millioner til energigjerrige ferger på Sunnmøre

Millioner til energigjerrige ferger på Sunnmøre

Fergene på strekningene Hareid–Sulesund og Magerholm–Sykkylven ligger ved kai i bare fem minutter. Det mener Møre og Romsdal fylkeskommune er nok til at fergene kan gå på strøm fra land. Enova støtter ladeanleggene med 88,2 millioner kroner.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– At vi nå kan være med på å elektrifisere fergesamband hvor fergene har en liggetid ned mot fattige fem minutter, viser hvor raskt ladeteknologien går framover. Dette kan åpne for å elektrifisere langt flere fergesamband enn hva som har vært mulig før, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Mer miljøvennlig fergedrift

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser i dag ut fergesambandene Hareid–Sulesund og Magerholm–Sykkylven, med oppstart i henholdsvis 2019 og 2020. Enovas bidrag til prosjektet er å investere 88,2 millioner kroner i landanleggene. Støtten sikrer at fylkeskommunen kan stille strenge krav til energibruk og klimagassutslipp i anbudene.

– Rederne bestemmer selv hvilken teknologi de tilbyr, men kravene i anbudsteksten gjør at vi for Magerholm–Sykkylven kan få tilnærmet 100 prosent drift basert på strøm fra land, og for Hareid–Sulesund om lag 75 prosent, sier fylkesordfører Jon Aasen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Driver teknologiutviklingen framover

Møre og Romsdal følger i kjølvannet av Hordaland og Sør-Trøndelag og blir tredje fylke som får Enova-støtte til klimavennlige fergesamband. I alt har Enova nå gitt tilsagn om over 400 millioner kroner i støtte for å drive dette markedet framover.

– På veien mot lavutslippssamfunnet må transportsektoren bli tilnærmet utslippsfri. Da trenger vi kraftige og innovative tiltak også til sjøs. Fergesamband egner seg generelt godt til elektrifisering, og er derfor et fornuftig utgangspunkt for videre teknologiutvikling i maritim sektor. Norge har dessuten spesielt gode forutsetninger, siden den maritime næringen vår allerede er i front internasjonalt, sier Kvam i Enova.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen