Miljørydder byfjord med kortreiste steinmasser

Miljørydder byfjord med kortreiste steinmasser

350 000 tonn kortreiste steinmasser fra NCC bidrar i disse dager til bedre sikring av miljøkvaliteten på sjøbunnen i Sandefjordsfjorden.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fra mars og fram til jul i år fraktes rundt 220 000 kubikk med steinmasser fra NCCs pukkverk i Larvik-området til Sandefjords havn. Massene inngår som en avgjørende del av prosjektet Renere Sandefjordsfjord, et av de største oppryddingsoppdragene i norske fjorder.

– Forurensede masser på de grunne områdene i indre havn mudres vekk og sikres i deponi, dette er for å sikre tilstrekkelig seilingsdybde etter at tildekkingen er kommet på. Deretter tildekkes et område på 1,1 kvadratkilometer sjøbunn med rene steinmasser. Vi er glad for at tildekkingsmassene leveres fra Larvik, og er således «kortreist», forteller prosjektleder Ole Jakob Hansen i Sandefjord kommune.

I likhet med flere norske havner er miljøet i indre fjordbunn i Sandefjord sterkt skadet som følge av miljøsynder begått i tidligere tider, hovedsakelig etter utslipp av tungmetaller og andre miljøgifter fra industri, skipsfart og andre virksomheter i Sandefjord. Men med opprydding ved utlegging av rene stein- og sandmasser, skal miljøet på sjøbunnen bli bedre.

– Ryddingen og tildekkingsmassene vil hindre spredning av forurensning, gi bedre grunnlag for livet på og ved sjøbunnen og i neste omgang bedre forhold for fisking, bading og friluftsliv, forteller Hansen.

Omfattende operasjoner

Den omfattende jobben består av flere operasjoner. Tildekningsmassene blir produsert ved NCCs anlegg i Larvik. I hovedsak dreier det seg om 0/8mm, men også andre fraksjoner. Materialene blir fraktet med bulkbåt fra Larvik til Sandefjord.

– Vi er svært glade for å bidra med våre rene produkter i miljørettede prosjekter i nærområdet vårt. Et slikt prosjekt gir også god ressursutnyttelse da en del av varene som brukes, er et restprodukt av øvrig produksjon, så her ligger også en miljøgevinst. Samtidig har steinen den nødvendige renhets-sertifisering som påkreves innen oppdrag og leveranser som dette, forteller Ronny Sørås som er avdelingsleder ved Steinmaterialer i NCC.

Se film: Miljørydder Sandefjordsfjorden med NCC-stein

[youtube id="Y-MLqvo3GEk"]

Steinmassene legges ut i et minimum 15 centimeter tykt dekklag på et undervannsareal tilsvarende på størrelse med 140 fotballbaner. Det betydelige volumet dette utgjør, er en viktig leveranse for NCCs pukkverk i regionen, ifølge Sørås.

– Det er så vidt meg bekjent første gang NCC leverer til et oppryddingsprosjekt av et slikt omfang. Det sikrer utvidet produksjon og aktivitet ved våre pukkverk i Hedrum og Tjølling, sier Sørås.

Presisjonsarbeider

I Sandefjord lastes steinmassene om bor på spesialskip og lektere. Deretter slippes massene kontrollert ned på havbunnen hvor de legger seg som et teppe over forurenset sjøbunn. Denne delen utføres av Skanska som har med seg Agder Marine på deler av sjøarbeidene. Et presisjonsarbeide, forteller driftsleder Roald Fure i Skanska Norge.

– Steinmassene legges ut i fem meters bredder. Vi skanner fjordbunnen både før og etter utlegging av tildekkingsmassene for å kvalitetssikre at de dekker slik de skal. Det kan oppstå utfordringer Denne delen utføres av Agder Marine som er underentreprenør til Skanska. Et presisjonsarbeide, forteller driftsleder Roald Fure i Skanska Norge.

– Steinmassene legges ut i fem meters bredder. Vi skanner fjordbunnen både før og etter utlegging av tildekkingsmassene for å kvalitetssikre at de dekker slik de skal. Det kan oppstå utfordringer med strømmer i sjøen som kan påvirke utleggingen, så for å sikre at tykkelsen på massene er tilstrekkelig, går vi etter både med skanner-båt og dykkere som kontrollmåler dette, sier Fure.

– Svært gledelig

Det er svært gledelig at vi kan være med på et slikt omfattende miljøprosjekt i Sandefjord, sier direktør Frode Jørgensen i avdeling Steinmaterialer i NCC Industry.

– Vi har jobbet med å få til leveranser som dette siden 2005 da det ble gjort mye prosjektarbeid for Rene fjorder i Grenland.

Prosjektleder Hansen i Sandefjord kommune er fornøyd med at arbeidet er godt i gang og som planlagt.

– Med dette vil Sandefjords befolkning igjen kunne bruke fjorden til fiske og friluftsliv, og vi legger til rette for etablering av badestrand i indre deler av fjorden, sier han. Totalkostnaden for prosjektet er ifølge kommunen rundt 170 millioner kroner.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen