Microsoft klar for smartbykonferansen i Stavanger

Microsoft klar for smartbykonferansen i Stavanger

Smartbykonferansen Nordic Edge Expo i Stavanger fortsetter å vokse etter den vellykkede starten i fjor. Microsoft Europa blir med på laget for å gjøre Nordic Edge Expo til den viktigste nordiske møteplassen for alle som ønsker å ta del i utviklingen av smarte byer og smart teknologi.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Microsoft Europa har som ambisjon å ta med over 20 partnerbedrifter til sin store CityNext-utstilling under Nordic Edge Expo i oktober 2016. Selskapet vil også stille med en foredragsholder i verdensklasse til konferansen.

Nordens viktigste smartbyarrangement

– Microsoft skal hjelpe Nordic Edge til å bli Nordens viktigste smartbyarrangement. Norden er en attraktiv region i et smartbyperspektiv, gitt den sterke økonomien, en velfungerende offentlig sektor, samt et stort engasjement for grønn teknologi og løsninger for smarte byer, sier Jose Antonio Ondiviela Garcia, ansvarlig for smarte byer i Microsoft Europa.

Nordic Edge Expo har som mål å bli en av Europas viktigste møteplasser for alle som jobber med nye løsninger som gjør byer, bedrifter og folks hjem smartere. Slike løsninger er en viktig del av svaret på globale utfordringer, særlig knyttet til miljø og økende urbanisering.

[img id="1"]

– Microsoft er en av de store aktørene innen smartbykategorien. Vi gleder oss over kompetansen, nettverket og promoteringen selskapet tilfører Nordic Edge Expo, sier Herbjørn Tjeltveit, daglig leder for Nordic Edge Expo.

Smart teknologi

Nordic Edge Expo består av en internasjonal konferanse og en utstilling med smart teknologi som hovedtema. Arrangementet samler politikere, teknologer, entreprenører, kapitalister, offentlige ansatte, journalister, professorer, studenter og andre som er interesserte i gode løsninger for framtiden.

– Det å treffes ansikt til ansikt for å dele kunnskap og idéer er like viktig i vår digitale verden. Nordic Edge Expo er møteplassen for alle de ulike gruppene som er med på å utvikle framtidens byer og kommuner. Denne miksen resulterer i flere idéer og nye former for samarbeid, slik vi opplevde på den nærmest elektriske konferansen vi hadde i fjor, sier Tjeltveit.

Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har flere forutsetninger for å være en smartby. Regionen er hovedsete for olje- og gassteknologien som har gitt Norge muligheten til å bygge opp oljefondet og samtidig bli verdens beste land å bo i ifølge FN. Teknologi og kunnskap utviklet innen olje og gass kan brukes på mange andre områder, og smarte byer og hjem er ett av dem. Stavanger er allerede godt i gang.

[img id="2"]

Som en av tre fyrtårnbyer er Stavanger med i EUs Horisont2020-prosjekt Triangulum. Regionen huser også Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og har en voksende gruppe selskaper og oppstartsbedrifter som jobber med smartbyteknologi. I innovasjon Norge sitt FRAM-program for Smart Cities er fem av åtte bedrifter fra Stavanger-regionen. Regionen har i tillegg et av verdens beste fiberoptiske nettverk, og dermed en solid bærebjelke for digitale løsninger.

– Vi setter pris på driven i Stavanger-regionen der vi opplever at samarbeid og en sterk politisk ambisjon skaper nye muligheter. Vi ser fram til et nært samarbeid med Nordic Edge Expo for å utvikle et smartbyarrangement i verdensklasse, sier Ondiviela.

Nordic Edge Expo

Nordic Edge Expo 2016 finner sted 6. og 7. oktober i Stavanger Forum. Nordic Edge Expo er et non- profit organisasjon som jobber for å promotere smart teknologi og som er finansiert av en sammensatt gruppe organisasjoner, kommuner og selskaper som alle ønsker å videreutvikle idéer for en smart by. I 2015 samlet Nordic Edge Expo over 500 deltakere fra 14 land. I år blir konferansen utvidet med en stor utstilling. Arrangørene tar sikte på å samle 5000 deltakere i løpet av Nordic Edge Expo 2016.

– Vi er glade for samarbeidet med Nordic Edge Expo og vår felles ambisjon om å videreutvikle innovasjon og industri rundt smartbyteknologi. Konferansens tema passer perfekt med vårt fokusområde i Norge, inkludert transport, energi, velferdsteknologi og smarte hjem. Vi ser frem til å bidra til konferansens suksess sammen med vårt økosystem av partnere, sier Øystein Sulutvedt, leder av smartbyavdelingen i Microsoft Norge.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen