Micronett skaper nye aktører i fremtidens kraftmarked

Micronett skaper nye aktører i fremtidens kraftmarked

Selv om micronett fortsatt er veldig nytt i Norge, kan de små og uavhengige kraftnettene revolusjonere kraftmarkedet i fremtiden.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Noe veldig interessant med dette er at du får helt nye aktører inn i bransjen. I Tyskland er Siemens og Toshiba for eksempel leverandører av micronett. Det er ikke lenger de tyske kraftselskapene som bestemmer.

Det sier Bjørn Thorud, ansvarlig for solenergi i Multiconsult, til Samferdsel & Infrastruktur. Han forklarer at det moderne micronettet fortsatt er veldig nytt i Norge. Men det er noe på gang.

- Vi er kommet dit at vi synes det er spennende, og at folk begynner å snakke om det. Så fryktelig mye lenger har vi ikke kommet, sier han.

Men Oslo kommune har startet arbeidet med å se på muligheter, og flere andre teknologimiljøer tester ut og forsøker å ta i bruk ulike former for micronett. Professor Bernt Arild Bremdal i NCE Smart Energy Markets utdyper.

[img id="1"]

- Gjennom smartgrid-senteret, Grete Coldewin, er forskere, nettselskap og IT-leverandører i tett dialog med NVE og Statnett. Dessuten er det direkte kontakt med folk på Stortinget og olje- og energiministeren. Både statsminister og olje- og energiminister har besøkt Hvaler på grunn av de initiativ som er tatt der (se egen sak).

Forskjellige micronett

- Grunnene til å bygge micronett kan være flere. Det kan for eksempel være bosettinger som ligger ganske langt fra sentralnettet og har svake linjer mot dem. Eller det kan være eksempler som på campuser i urbane strøk. Det er i hvert fall slike eksempler vi ser hvor micronett blir tatt i bruk i utlandet. I Tyskland har de vi micronett på campuser, og i USA ser vi det samme. Selv store amerikanske selskaper har micronett. HP vet jeg har det, og jeg vil ikke bli overrasket om for eksempel Google har det, forklarer Thorud.

I Norge forteller han at det nærmeste vi kommer micronett i Norge er såkalte «Gårds- og grendenettverk» hvor det typisk er en gård som har et lite vannkraftverk, og som leverer kraft inn til flere driftsbygninger med et felles målepunkt.

- Du finner nok flere av denne typen micronett i Norge, men som man kanskje ikke forbinder med den type micronett vi ser i Europa. Men de har heller ikke den typen energiproduksjon som vi har, som for eksempel vannkraft.

Hvorfor i Norge?

Den teknologiske utviklingen kan virkeliggjøre flere muligheter for å sette opp moderne micronett.

- Men hvorfor skal vi i Norge sette opp slike nett?

- Det er interessant i et energiforsyningsperspektiv, men jeg tenker også at det er vel så spennende om du ser det i sammenheng med behovet for selve nettet. Det å ha en type micronett ute på en øy eller i en litt avsidesliggende bygd med lange overføringslinjer i innlandet, kan bli veldig aktuelt. Disse kan være alternativ til oppgradering av nettlinjene, som ellers ville ha vært veldig kostbart, og som det ikke er så mye forbruk på, sier Thorud, og fortsetter:

[img id="2"]

- Se for deg en liten øy med noen små hytter og noen enkelte fastboende, også har du en lang kraftlinje ut dit. Dersom det viser seg at det må gjennomføres en oppgradering av denne, vil det kunne vise seg at den investeringen aldri vil bli nedbetalt av det forbruket som er der ute. Leveringsplikten her gjør at man er nødt til å ta investeringen og velte kostnaden over på alle andre forbrukere på nettet, mens det som kunne vært det mest rasjonelle ville vært å satt opp noen batteri og fått i gang en lokal produksjon. Er det en øy, så er det kanskje både gode vindforhold og solforhold, og sammen med et batteri kan man opprettholde forsyningssikkerheten og samtidig unngå investeringen i den kabelen.

Professor Bremdal ser for seg flere steder det i fremtiden vil være naturlig å sette opp micronett.

- Der hvor det er svake eller utsatte nett. Langs kyst, vidde og fjell er det spredte bosettinger som har like store krav til forsyningen som enhver bydel i Oslo. Det er en utfordring som har kostet, og vil koste om ikke ny, alternativ teknologi tas i bruk.

Flere fordeler

Det er også andre fordeler med micronett. Sikkerheten i forhold til brudd på linjer er en av disse, men det kan også være flere.

- Micronett har et stort potensiale. For øvrig gir den nyeste mikrogridteknologien opphav til mange nye muligheter. For eksempel kan vi sluse energi til og fra lokalt ved hjelp av såkalte kraftrutere uten å belaste hovednettet. Vi kan bygge opp forsyningen i distribusjonsnettet som en cellestruktur. Det gjør forsyningen robust, men bidrar også til å absorbere mer fornybar, intermittent (variabel) energi - som gjør det enklere å kontrollere, utnytte og investere i. Dessuten er det en fantastisk måte å bygge opp et forsyningssystem i grisgrendte strøk i u-land. Bygge nedenfra og opp. Dermed kan utviklingen gå raskere, forklarer Bremdal.

Micronettene finnes i forskjellige størrelser og med forskjellig teknologi.

- Fellesnevner er at et micronett kan kjøre effektivt i høymodus og kan fases inn og synkroniseres med hovedforsyningen uten at det skaper problemer for hverken forbrukeren eller nettet, avslutter Bremdal.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen