Mer gang- og sykkelvei for pengene

Mer gang- og sykkelvei for pengene

Samferdselsministeren inviterer nå kommunene til et samarbeid om utbygging av gang- og sykkelvei med forenklet standard.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Flere bør bruke sykkel i hverdagen. Sykling er bra for helsen og miljøet og betyr mindre press på veiene. Gjennom økte bevilgninger i statsbudsjettet bidrar vi til at det blir flere trygge sykkelveier. Budsjettveksten er ca. 50 prosent, og det er nesten én milliard kroner tilgjengelig til sykkelveiprosjekt langs riksveier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forsøksordning

- Jeg har fått flere bekymringsmeldinger fra ordførere, som forteller om skyhøye kostnader ved å bygge gang- og sykkelvei. Samferdselsdepartementet har derfor i dag tatt et initiativ overfor kommune-Norge. Vi foreslår å sette i gang en forsøksordning med noen kommuner, for å se på muligheten for å bygge gang- og sykkelveier med noe enklere standard enn dagens krav tilsier.

Jeg har fått flere bekymringsmeldinger fra ordførere, som forteller om skyhøye kostnader

- Målet er å få bygget mer gang- og sykkelvei for pengene. Dette skal selvsagt ikke gå på bekostning av trafikksikkerheten.

Lokale løsninger

Det kan være flere kommuner som har planer om utbygging basert på lokale løsninger med enklere standard, som kan gi fullgode løsninger for de gående og syklende. Samferdselsdepartementet ønsker derfor en forsøksordning med et utvalg aktuelle prosjekter, og en evaluering av resultatene som oppnås.

Jeg gleder meg til å komme i gang med dette arbeidet

- Jeg har bedt KS undersøke hvilke kommuner og fylkeskommuner som kan tenke seg å delta i en forsøksordning. Jeg gleder meg til å komme i gang med dette arbeidet, og har bedt KS også foreslå tiltak for mer kostnadseffektiv utbygging langs riksvei.

GEOTEKNISK/23. februar 2018

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Leica Geosystems har kommet med GS18 T, en kalibreringsfri tilt-kompenserende GNSS-antenne som ikke påvirkes av magnetisk forstyrrelser. – Med den nye roveren kommer du til på steder du ikke gjorde før, sier produktsjef Andreas Torsvik i Leica Geosystems AS. Les hele saken

Til toppen