Mer gang- og sykkelvei for pengene

Mer gang- og sykkelvei for pengene

Samferdselsministeren inviterer nå kommunene til et samarbeid om utbygging av gang- og sykkelvei med forenklet standard.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Flere bør bruke sykkel i hverdagen. Sykling er bra for helsen og miljøet og betyr mindre press på veiene. Gjennom økte bevilgninger i statsbudsjettet bidrar vi til at det blir flere trygge sykkelveier. Budsjettveksten er ca. 50 prosent, og det er nesten én milliard kroner tilgjengelig til sykkelveiprosjekt langs riksveier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forsøksordning

- Jeg har fått flere bekymringsmeldinger fra ordførere, som forteller om skyhøye kostnader ved å bygge gang- og sykkelvei. Samferdselsdepartementet har derfor i dag tatt et initiativ overfor kommune-Norge. Vi foreslår å sette i gang en forsøksordning med noen kommuner, for å se på muligheten for å bygge gang- og sykkelveier med noe enklere standard enn dagens krav tilsier.

Jeg har fått flere bekymringsmeldinger fra ordførere, som forteller om skyhøye kostnader

- Målet er å få bygget mer gang- og sykkelvei for pengene. Dette skal selvsagt ikke gå på bekostning av trafikksikkerheten.

Lokale løsninger

Det kan være flere kommuner som har planer om utbygging basert på lokale løsninger med enklere standard, som kan gi fullgode løsninger for de gående og syklende. Samferdselsdepartementet ønsker derfor en forsøksordning med et utvalg aktuelle prosjekter, og en evaluering av resultatene som oppnås.

Jeg gleder meg til å komme i gang med dette arbeidet

- Jeg har bedt KS undersøke hvilke kommuner og fylkeskommuner som kan tenke seg å delta i en forsøksordning. Jeg gleder meg til å komme i gang med dette arbeidet, og har bedt KS også foreslå tiltak for mer kostnadseffektiv utbygging langs riksvei.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen