Gruppeleder for akustikk i Sweco, Pål Szilvay.
Gruppeleder for akustikk i Sweco, Pål Szilvay. (Foto: Sweco)

Med mennesket i sentrum

Utbygging av E6 handler om mer enn fartsgrenser, antall kjørefelt og farlige kryss. Det har også en menneskelig dimensjon.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Kommer det en ny vei utenfor huset ditt vil det påvirke deg, både på godt og på vondt. Det tror jeg alle som har bodd i nærheten av denne type prosjekt vet, sier gruppeleder for akustikk i Sweco, Pål Szilvay.

Han har ansvar for at de vel 1200 husene i nærhet av byggeprosjektet på E6-strekningen fra Kolomoen til Moelv får tilstrekkelig støyskjerming.

– Når alt kommer til alt så er støyen fra motorveien en av de viktigste miljøfaktorene, og noe som naboene er svært opptatt av, sier han.

Sweco har fått ansvar for lokale støytiltak ved nye E6, på oppdrag fra Nye Veier AS.

Den myke delen av et veiprosjekt

I disse dager besøker ingeniører fra Sweco alle husstandene som kommer til å bli påvirket av den nye motorveien. De befarer, måler, sjekker hvor tjukke glass det er i vinduene og beregner nøyaktig hvordan støyen vil påvirke hvert enkelt hus.

– Det er en spennende og viktig oppgave. Vi har mye forskning som viser hvor skadelig støy kan være for helsen. Heldigvis finnes det gode tiltak som sikrer at livskvaliteten ikke svekkes av at det kommer en større vei, forteller Pål.

Resultatet av befaringene er kartlegging og implementering av tiltak som skal skjerme for bråket trafikken vil skape.

– Det er mye man kan gjøre dersom man bor på et støyutsatt sted, og for oss er målet at folk kan leve normale liv når prosjektet er ferdigstilt. Derfor ser vi om det er behov for å isolere vegger og tak, bytte til vinduer som stenger for støy, sette inn en støydempende ventil om det er behov for det. Vi ser også på uteplasser og vurderer behov for skjerming eller andre tiltak som gjør at man kan benytte seg av hagen uavhengig av trafikken, forteller han.

God dialog er avgjørende

Det utløses strenge krav til støy når man bygger en ny vei. Den gamle E6'en ble bygget med helt andre krav.

– Kanskje vil noen få det bedre når den nye veien er ferdig.

Pål mener god og tydelig kommunikasjon med huseierne er helt avgjørende for et godt resultat.

– En viktig del av jobben vår er å formidle tiltakene til de som rammes. Dette er både spennende og krevende. Jeg kan forstå at det er vanskelig å tro på at et nytt vindu er alt som skal til, men noen ganger kreves det ikke mer, sier Pål.

MILJØ/20. mars 2019

Utvider Miljøpakken med åtte milliarder fra staten

Trondheimsområdet får åtte milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående. Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Les hele saken

Til toppen