Matnyttig med hydrogen på tanken

Matnyttig med hydrogen på tanken

Snart leverer Asko mat til norske butikker med hydrogendrevne lastebiler. Logistikkselskapet håper også å kunne tilby drivstoff til andre som investerer i hydrogenbiler.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fire hydrogenbiler og ti gaffeltrucker drevet på hydrogen skal ut på veiene og inn på lager hos Asko Midt-Norge i løpet av 2018, som de første av sitt slag i landet. Drivstoffet skal logistikkselskapet produsere selv fra neste år, via solcellepaneler på taket og et lokalt hydrogenproduksjonsanlegg. Flere biler og anlegg kan komme, dersom pilotprosjektet blir vellykket.

– Det er artig å være i forkant av ting. Vi føler oss priviligerte som får lov til å være med på en slik reise. Våre eiere har et voldsomt engasjement for klimasaken, og de er oppriktig opptatt av å gi sine barn de samme levevilkår som det vi har. Det er derfor vi får leke med ny teknologi, forteller transportleder Roger Sæther i Asko Midt-Norge.

Vil fjerne begrensningene i batteri

Asko har som mål å drive klimanøytral virksomhet. Tre elektriske lastebiler blir tatt i bruk i år, og selskapet har lenge testet kjøretøyer med biodrivstoff. Ulempen med batterielektriske kjøretøyer er begrenset rekkevidde. Lang distanse er ikke noe problem med hydrogen. Brenselcellene leverer også strøm til ekstrautstyret i lastebilene, noe de trenger.

– Med mange leveringer over korte distanser, går det mye strøm til kjøleaggregat og bakløfter. Målet er at vi fjerner alle praktiske begrensninger som kommer med batterier. De fleste biodrivstoff vi har testet har ulemper, blant annet begrensninger på motorstørrelser. Vi har også slitt med temperaturer på biodisel. Bioetanol er kostbart, og infrastrukturen er dårlig.

Vil gjerne tilby hydrogen til andre

Målet er at Asko i størst mulig grad skal være selvforsynt med energi. De har også tro på at hydrogen på sikt blir en økonomisk lønnsom investering for selskapet. Det er imidlertid også viktig å bidra til en positiv utvikling i transportnæringen generelt.

– Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar, for eksempel gjennom å kunne tilby drivstoff til andre som investerer i hydrogendrevne kjøretøyer her i Trondheims-området. Det kan vi gjøre i en tidlig introduksjonsfase, fordi vi da kommer til å ha en høyere produksjon enn hva vi selv bruker. Vi deler også gjerne vår erfaring med andre som vurderer hydrogendrevne lastebiler.

Trenger tid og tålmodighet

Pilotprosjektet er utviklet i samarbeid med Sintef. Utfordringen er å gjøre hydrogen til et lønnsomt alternativ. Men først må vi vise at dette er teknologisk mulig, forteller markedsdirektør i Sintef, Steffen Møller-Holst, som i 8 år ledet Hydrogenrådet på oppdrag fra Olje- og Energi- og Samferdselsdepartementet.

– Teknologien må bli billigere, og hydrogenet gjøres tilgjengelig. Vi trenger offentlig bidrag for å komme over kneika i introduksjonsfasen, der produksjon og distribusjon ennå ikke er økonomisk lønnsom. Vi bør beholde avgiftsfritaket og de fordelene batterielektriske biler har hatt for hydrogendrevne personbiler inntil vi har minst 50 000 hydrogenkjøretøyer på norske veier.

Må få med flere markeder

Enova støtter Askos investeringer i kjøretøy og hydrogenproduksjonsanlegg med nærmere 20 millioner kroner.

– Det viktigste for oss er å få ned utslippene. Vår rolle blir å sørge for at vi tar i bruk teknologi som kan være med på det grønne skiftet. Det er veldig spennende å jobbe med aktører som virkelig vil noe, sier programsjef industri, transport og ny teknologi i Enova, Rune Holmen.

– Rent teknisk har hydrogen potensiale til å redusere utslippene ganske betydelig, gitt de riktige forutsetningene. Skal vi få fart på denne teknologien, må det bli et betydelig større volum. Det norske markedet er ikke stort nok for de ledende bilprodusentene. Norge kan være et fint pilotmarked, men vi trenger interesse også i EU, USA og Japan. Bilprodusenter som Toyota satser ikke på full utrulling av hydrogenkjøretøy før interessen i de store markedene er der.

Til toppen