Vedlikehold og oppgradering er viktig for trygge hverdagsreiser for folk.
Vedlikehold og oppgradering er viktig for trygge hverdagsreiser for folk. (Foto: Colourbox)

Massive bompenger i storsatsning på samferdsel

Det er en kraftig og nødvendig satsning på veiene i Statens vegvesens handlingsplan for 2018-2023.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Bedre veier er viktig for folks hverdagsreiser over hele landet. Men igjen ser vi at det er veldig få veiprosjekter som blir gjennomført uten bompenger, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i medlemsorganisasjonen NAF.

Vegvesenets plan lover oppstart og ferdigstillelse av mange viktige veiprosjekter frem mot 2023. Men bompenger er forutsetningen for å få til investeringene.

- Planen viser at behovet for nye og oppgraderte veier er stort, men vi etterlyser en debatt om hvordan vi kan finansiere dette på en bedre måte, uten at det rammer lommeboka til den enkelte ved høye bomsatser, sier Stig Skjøstad.

NAF foreslår veifond for å erstatte bompenger

NAF har lagt frem en rapport som viser at det er mulig å finansiere viktige prosjekter gjennom et veifond og en veibank i stedet for via bompenger og bevillinger fra år til år i budsjettkampene.

- Dette er noen politikerne må ta tak i. Ambisjonene for samferdsel er høye, og behovet der ute er stort. Vi er bekymret for at bompengetrykket blir for høyt for folk når både veistrekninger og behov i byene krever så mye bompenger, sier Skjøstad.

Det skal kreves inn 42 milliarder kroner i bompenger i seksårsperioden, og da er ikke Nye Veier sine prosjekter og byinvesteringene tatt med i regnestykket.

Vedlikehold kritisk for reiser i hele landet

Folk i hele landet kjenner på at behovet for vedlikehold på veiene er stort. NAFs undersøkelser viser at folk prioriterer veivedlikehold høyere enn bygging av nye veier. Mye av vedlikeholdsmidlene i seksårsplanen går med til tunneler, som betyr at andre tiltak blir prioritert ned. Midler til å stanse forfallet på broene først blir prioritert etter 2023.

Vi er bekymret for at bompengetrykket blir for høyt for folk når både veistrekninger og behov i byene krever så mye bompenger.

- Stig Skjøstad

- Regjeringen har satt inn en stor og viktig innsats for å redusere forfallet på veiene. Likevel ser vi at det er så mye forfall på veiene at heller ikke satsningen i denne seksårsplanen er tilstrekkelig, sier Skjøstad.

Nullvisjonen kan være innen rekkevidde

God infrastruktur er viktig for å forebygge og sikre at et uhell ikke blir til en fatal ulykke. Et godt vedlikeholdt og driftet veinett er helt sentralt i dette.

- Det er bra at Vegvesenet nå ser på nullvisjonen som et mål. Hvert eneste liv som går tapt i trafikken er en tragedie. Møtefri vei er det viktigste tiltaket for å eliminere møteulykker som ofte får alvorlig utfall, og det er et etterslep av veier som burde hatt midtdeler, sier Skjøstad.

JERNBANE/16. oktober 2018

Dobbeldekkertog som midlertidig løsning på Østfoldbanen blir for dyrt

Jernbanedirektoratet har nå konkludert i spørsmålet om innleie av dobbeltdekkertog kunne være en midlertidig løsning for å gi bedre passasjerkapasitet på Østfoldbanen. Grundige undersøkelser viser at dette blir for kostbart som en midlertidig løsning. Les hele saken

Til toppen