Sotrasambandet blir med god margin Norges største anleggskontrakt. Kontrakten anslås å ligge på i størrelsesorden10 milliarder kroner.
Sotrasambandet blir med god margin Norges største anleggskontrakt. Kontrakten anslås å ligge på i størrelsesorden10 milliarder kroner. (Foto: Baezeni )

Markedsdialog om Norges største anleggskontrakt

18. oktober arrangerer Statens vegvesen markedsmøte om Sotrasambandet og Hålogalandsveien.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sotrasambandet, som ble vedtatt i Stortinget i juni, ligger først i løypa.

– Sotrasambandet blir med god margin Norges største anleggskontrakt. Kontrakten anslås å ligge på i størrelsesorden ti milliarder kroner. Vi skal ha en omfattende og utfordrende dialog med marked fram til kontrakten skal signeres, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Både Sotrasambandet og Hålogalandsveien organiseres som OPS-prosjekt. Dette involverer både entreprenører og finansielle aktører og stiller store krav til prosessen.

Kontrakten som inngås for Sotrasambandet, omfatter finansiering, prosjektering, bygging samt drift og vedlikehold i 25 år.

Forberedelser for Hålogalandsveien pågår

– Vi trekker på de gode erfaringene med prosessen fra rv.3/rv.25 Løten – Elverum. Vi arbeidet tett med tre finalister i mer enn et halvår for å få en avtale som hviler på en solid fundament. Prosessen var omfattende og lærerikt, sier Sandvin.

Sotrasambandet kommer i markedet først. Men det pågår forberedelser også for Hålogalandsveien, som blir det tredje OPS-prosjektet. Derfor gis det status for begge prosjektene i markedsmøtet.

Fakta om Sotrasambandet

  • Ny Sotra bru 950 m + tre mindre bruer
  • 9,4 km firefeltsvei
  • 14 km gang- og sykkelvei
  • ÅDT (årsdøgntrafikk) er om lag 27.400
  • Kostnadsestimat om lag 10 milliarder kroner (2018-kroneverdi)

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen