Sotrasambandet blir med god margin Norges største anleggskontrakt. Kontrakten anslås å ligge på i størrelsesorden10 milliarder kroner.
Sotrasambandet blir med god margin Norges største anleggskontrakt. Kontrakten anslås å ligge på i størrelsesorden10 milliarder kroner. (Foto: Baezeni )

Markedsdialog om Norges største anleggskontrakt

18. oktober arrangerer Statens vegvesen markedsmøte om Sotrasambandet og Hålogalandsveien.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sotrasambandet, som ble vedtatt i Stortinget i juni, ligger først i løypa.

– Sotrasambandet blir med god margin Norges største anleggskontrakt. Kontrakten anslås å ligge på i størrelsesorden ti milliarder kroner. Vi skal ha en omfattende og utfordrende dialog med marked fram til kontrakten skal signeres, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Både Sotrasambandet og Hålogalandsveien organiseres som OPS-prosjekt. Dette involverer både entreprenører og finansielle aktører og stiller store krav til prosessen.

Kontrakten som inngås for Sotrasambandet, omfatter finansiering, prosjektering, bygging samt drift og vedlikehold i 25 år.

Forberedelser for Hålogalandsveien pågår

– Vi trekker på de gode erfaringene med prosessen fra rv.3/rv.25 Løten – Elverum. Vi arbeidet tett med tre finalister i mer enn et halvår for å få en avtale som hviler på en solid fundament. Prosessen var omfattende og lærerikt, sier Sandvin.

Sotrasambandet kommer i markedet først. Men det pågår forberedelser også for Hålogalandsveien, som blir det tredje OPS-prosjektet. Derfor gis det status for begge prosjektene i markedsmøtet.

Fakta om Sotrasambandet

  • Ny Sotra bru 950 m + tre mindre bruer
  • 9,4 km firefeltsvei
  • 14 km gang- og sykkelvei
  • ÅDT (årsdøgntrafikk) er om lag 27.400
  • Kostnadsestimat om lag 10 milliarder kroner (2018-kroneverdi)

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen