Marginal nedgang i flytrafikken i oktober

Marginal nedgang i flytrafikken i oktober

Utlandstrafikken fortsetter å øke, men innenlandstrafikken trekker ned.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Totalt reiste 4 547 288 passasjerer over Avinors 46 flyplasser i oktober. Dette er en nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med fjoråret. Innenlandstrafikken fortsetter å synke, og påvirker totaltallet i stor grad. 2 748 966 passasjerer reiste innenlands i oktober, en nedgang på 2,1 prosent fra 2014.
Utlandstrafikken fortsetter å stige. 1 747 466 passasjerer reiste til og fra utlandet i oktober, en oppgang på hele 3 prosent.

Trafikken på Oslo Lufthavn bekrefter trenden

Ved Oslo Lufthavn har innlandstrafikken gått ned med 0,5 prosent i oktober sammenlignet med fjoråret. Utlandstrafikken fortsetter å stige og i oktober reiste 4 prosent flere til og fra utlandet enn samme måned i fjor. På grunn av den sterke veksten på utland er veksten på Oslo Lufthavn på 2 prosent totalt i oktober, fra samme måned i fjor.

- Vi ser en utflating på innenlandstrafikken, mens det fortsatt stiger jevnt på utlandstrafikken. Dette er som forventet, forteller Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Nedgang i Bergen, Stavanger og Trondheim

[img id="1"]

Både ved Bergen lufthavn, Flesland og Trondheim lufthavn, Værnes er det en solid oppgang på utlandstrafikken i oktober med vekst på henholdsvis 7 prosent og 9 prosent. Imidlertid trekker innenlandstrafikken ned, Bergen har en nedgang på 7,2 prosent fra oktober 2014, mens Trondheim har en nedgang på 5,8 prosent på innenlandstrafikken sammenlignet med fjoråret. For Stavanger lufthavn, Sola er det nedgang både på utland og innland (-4,4 prosent på innland, -4 prosent på utland).

Variasjoner ellers i landet

Det er nokså store variasjoner ellers i landet. Ved en rekke lufthavner er det nedgang, spesielt på innenlandstrafikken. Ved Molde lufthavn, Årø fortsetter den fine utviklingen med oppgang både på utland og innland. Også Tromsø lufthavn, Langnes har en markant oppgang fra oktober i fjor. Innenlandstrafikken øker med 5,4 prosent og utland med 3,9 prosent. – Vi ser en solid økning på innland sammenlignet med fjoråret. Det er et skifte der nordlys- og hvalturismen, samt forretningstrafikken generelt har tatt seg opp. Vi håper at dette er en oppadgående trend og vil følge tallene for de neste månedene med stor interesse, sier lufthavnsjef i Tromsø, Jonny Andersen.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen