Mapei leverandør til Follobanen

Mapei leverandør til Follobanen

Follobanen mellom Oslo S og Ski er Norges største samferdselsprosjekt og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Mapei er tungt inne i flere deler av prosjektet, og leverer både til backfilling, samt et bredt spekter av andre produkter.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– På Follobanen bidrar vi både med lokal kompetanse og bistand fra Mapei Global Underground Technology Team, forteller Kenneth Gundersen, country manager UTT hos Mapei.

Bedre kommunikasjon mellom Oslo og Ski

Staten investerer 22 milliarder kroner på den nye Follobanen, som skal sørge for bedre kommunikasjon mellom Oslo og Ski. To 22 kilometer lange dobbeltspor graves ut av enorme bormaskiner. I tillegg skal Ski stasjon bygges om, og det er også flere mindre delprosjekter.

– Vi sørger for backfilling til tunnelboremaskinene og leverer et bredt spekter andre produkter, inkludert produkter til injeksjon.

Mapei begynte forberedelsene 18 måneder før prosjektet startet, og har to mann på fulltid som følger opp prosjektet.

– Vi har lagt ned mye energi i testing og produktutvikling i forbindelse med Follobanen. Prosjektet utgjør en stor del av årets omsetning for Mapeis voksende Underground Technology Team i Norge. Det er moro å se at vi kan være med på de aller største prosjektene, og at vår kompetanse kan bidra til å forbedre trafikksituasjonen rundt hovedstaden, sier Gundersen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen