Mapei leverandør til Follobanen

Mapei leverandør til Follobanen

Follobanen mellom Oslo S og Ski er Norges største samferdselsprosjekt og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Mapei er tungt inne i flere deler av prosjektet, og leverer både til backfilling, samt et bredt spekter av andre produkter.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– På Follobanen bidrar vi både med lokal kompetanse og bistand fra Mapei Global Underground Technology Team, forteller Kenneth Gundersen, country manager UTT hos Mapei.

Bedre kommunikasjon mellom Oslo og Ski

Staten investerer 22 milliarder kroner på den nye Follobanen, som skal sørge for bedre kommunikasjon mellom Oslo og Ski. To 22 kilometer lange dobbeltspor graves ut av enorme bormaskiner. I tillegg skal Ski stasjon bygges om, og det er også flere mindre delprosjekter.

– Vi sørger for backfilling til tunnelboremaskinene og leverer et bredt spekter andre produkter, inkludert produkter til injeksjon.

Mapei begynte forberedelsene 18 måneder før prosjektet startet, og har to mann på fulltid som følger opp prosjektet.

– Vi har lagt ned mye energi i testing og produktutvikling i forbindelse med Follobanen. Prosjektet utgjør en stor del av årets omsetning for Mapeis voksende Underground Technology Team i Norge. Det er moro å se at vi kan være med på de aller største prosjektene, og at vår kompetanse kan bidra til å forbedre trafikksituasjonen rundt hovedstaden, sier Gundersen.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen