Mange gamle tunneler trenger oppgradering
(Foto: NTSC)

Mange gamle tunneler trenger oppgradering

– Vi må skille litt mellom gamle og nye tunneler når vi snakker sikkerhetsarbeide. Mange tunneler vi har i Norge trenger betydelig oppgradering. Dessuten trenger nødetatene opplæring for å gjøre en god jobb om det verste skulle skje.

  • tunnel
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Helen Roth, daglig leder i NTSC er opptatt av sikkerhet til daglig. Alle dem som er med i hennes cluster av bedrifter er på en eller annen måte involvert i det som til slutt blir sikkerheten bilistene har i tunneler, enten det er på veien eller det er en jernbanetunnel.

Bygget inn

– Ser vi på nye tunneler, er jo mye sikkerhet bygget inn. Men da gjelder det å forvalte denne sikkerheten, og samtidig ha et våkent øye for hvordan de gamle tunnelene er. Der er det nemlig fortsatt veldig mye å gjøre for at vi skal kunne si at vi er rimelig godt sikret. Dessuten er det jo et faktum at mange nødetater landet rundt mangler kontinuerlig opplæring på hvordan man skal håndtere større ulykker – eller det aller verste: Om det skulle begynne å brenne. Dessuten trenger vi som bilister å bli bedre informert. Det krever noe annet av oss om det er 4 kilometer til nærmeste nødutgang enn om vi «bare» skal redde oss ut av et hus. Dette siste kan være vanskelig og farlig nok, men i en tunnel er det helt andre regler som gjelder, slår hun fast.

  Foto: NTSC

– Etter bare 2 års drift har Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) over 100 bedrifter som medlemmer. Bedriftene er svært forskjellige, og har slik sett svært forskjellige produkter og løsninger. Målet er likevel det samme for dem alle: Å bidra hver på sin måte til at norske tunneler skal bli bedre og sikrere. NTSC samler medlemmer som både jobber med jernbanetunneler og veitunneler.

Store arealer

I Norge finnes det per i dag ca. 1.100 veitunneler og om lag 800 jernbanetunneller, og NTSC sitt mål er klart definert: Klyngens uttalte målsetting er å bidra til at flest mulig av disse tunnelene skal bli enda sikrere enn de er i dag.

– Vi har tatt mål av oss til å utvikle en innovativ og bærekraftig klynge som skal kommersialisere løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet, slår hun fast.

  Foto: NTSC

– Hvem er medlemmer hos dere?

– Vi snakker ikke om medlemmer, men om deltagere. Med hos oss er alt fra konsulenter som disponerer prosjekter og tegninger, entreprenører som står for byggingen av tunnelene samt automasjonsbedrifter som leverer teknologi og drift- og vedlikeholdsbedrifter. Våre deltagere kan dermed levere tjenester til hele livsløpet i tunellen, slår hun fast. Ambisjonene er også på plass, kan hun fortelle, og røper at målet er å bli en global aktør innen tunnelsikkerhet innen 2025.

Til toppen