Mandag åpner det nye nødnettet i Nord-Trøndelag

Mandag åpner det nye nødnettet i Nord-Trøndelag

Mandag neste uke er det offisiell åpning av det nye digitale nødnettet i Nord-Trøndelag.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det skriver Adressa i en artikkel på sine nettsider.

Prosjektet er kjent under navnet Sampol, og er en del av den store utbyggingen av et felles avlyttingssikkert sambandsnett for alle nødetatene her i landet.

Foruten representanter fra ledelsen i politidistriktet, vil gjester fra Direktoratet for nødkommunikasjon, Motorola, Frequentis og VHF Communication samt representanter fra politiets samarbeidspartnere innenfor redningstjenesten i Nord-Trøndelag være til stede under åpningen, som blant annet vil bli markert ved at politimester Trond Prytz går på lufta med det første oppkall.

[factbox id="1"]

Først ut i nord

Foreløpig vil Nord-Trøndelag være det nordligste fylket som tar det nye nødnettet i bruk. Ifølge Direktoratet for nødkommunikasjon skal alle landets politidistrikter være tilknyttet nettet i løpet av 2015.

Før sommeren skal Hordaland, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag være på nett. Politidistriktene i Nordland, Troms og Finnmark vil ifølge kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet for nødkommunikasjon, Morten Ellingsen, ta i bruk nødnettet i perioden september til november. De øvrige politidistriktene i landet har allerede tatt det nye nødnettet i bruk.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen