Mandag åpner det nye nødnettet i Nord-Trøndelag

Mandag åpner det nye nødnettet i Nord-Trøndelag

Mandag neste uke er det offisiell åpning av det nye digitale nødnettet i Nord-Trøndelag.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det skriver Adressa i en artikkel på sine nettsider.

Prosjektet er kjent under navnet Sampol, og er en del av den store utbyggingen av et felles avlyttingssikkert sambandsnett for alle nødetatene her i landet.

Foruten representanter fra ledelsen i politidistriktet, vil gjester fra Direktoratet for nødkommunikasjon, Motorola, Frequentis og VHF Communication samt representanter fra politiets samarbeidspartnere innenfor redningstjenesten i Nord-Trøndelag være til stede under åpningen, som blant annet vil bli markert ved at politimester Trond Prytz går på lufta med det første oppkall.

[factbox id="1"]

Først ut i nord

Foreløpig vil Nord-Trøndelag være det nordligste fylket som tar det nye nødnettet i bruk. Ifølge Direktoratet for nødkommunikasjon skal alle landets politidistrikter være tilknyttet nettet i løpet av 2015.

Før sommeren skal Hordaland, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag være på nett. Politidistriktene i Nordland, Troms og Finnmark vil ifølge kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet for nødkommunikasjon, Morten Ellingsen, ta i bruk nødnettet i perioden september til november. De øvrige politidistriktene i landet har allerede tatt det nye nødnettet i bruk.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen