Måler vannbransjens kvalitet og bærekraft
(Foto: Bergen kommune)

Måler vannbransjens kvalitet og bærekraft

Standarden på de kommunale vann- og avløpstjenestene er i en positiv utvikling. Det viserNorsk Vanns årlige tilstandsvurdering av tjenestene, som har pågått siden 2003. Åskommune er kåret til årets beste kommune for 2017!

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I 2017 var det 83 kommuner og 10 vann- og avløpsselskap som deltok i tilstandsvurderingen, kalt bedreVANN. Disse kommunene og selskapene sørger for vann- og avløpstjenester til ca. 3 millioner innbyggere. bedreVANNs vurderingskriterier er strengere enn statlige krav til tjenestene, så det henger høyt å oppnå kvaliteten «god standard».

– De vann- og avløpsvirksomhetene som oppnår god standard, satser også tungt på forhold som sikkerhet og bærekraft i tillegg til å innfri alle regelverkskravene til vann og avløp, forteller Norsk
Vanns direktør Toril Hofshagen.

Bærekraftig utvikling

Standarden på vann- og avløpstjenestene har blitt stadig bedre i de årene vannbransjen har benyttet bedreVANN til tilstandsvurdering. Resultatene for 2017 er omtrent på samme nivå som i 2016. Årets vurdering er utvidet med resultater om virksomhetenes bærekraft i henhold til en
nasjonal bærekraftstrategi som Norsk Vanns årsmøte vedtok i 2017.

– De seks kommunene med topp score for vannforsyningen i 2017 er Klepp, Gjerdrum, Ullensaker, Sørum, Nesodden og Hvaler, forteller Norsk Vanns prosjektleder Arnhild Krogh.

– Kommunene med topp score på avløpstjenesten er Ås, Rælingen, Lardal, Larvik og Mandal.

Ås kommune best

Ås kommune oppnådde den beste tjenestekvaliteten av alle deltakerne i 2017, med kvalitetsindeks 4 på avløp og 3,6 på vann. Ås er kåret til «Årets bedreVANN kommune» fordi de kan dokumentere en positiv utvikling helt siden de ble med i bedreVANN i 2011, og fordi tjenesteproduksjonen også
er bærekraftig og kostnadseffektiv.

– Det er en ære å bli kåret til årets kommune, uttaler Olaug Talleraas, enhetsleder ved kommunalteknisk enhet.

– De største fokusområdene for oss er å redusere lekkasjetapet og
fremmedvann i det kommunale ledningsnettet. Målet er å oppnå nullvisjonen for vannlekkasjer og fremmedvann.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen