Måler vannbransjens kvalitet og bærekraft
(Foto: Bergen kommune)

Måler vannbransjens kvalitet og bærekraft

Standarden på de kommunale vann- og avløpstjenestene er i en positiv utvikling. Det viserNorsk Vanns årlige tilstandsvurdering av tjenestene, som har pågått siden 2003. Åskommune er kåret til årets beste kommune for 2017!

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I 2017 var det 83 kommuner og 10 vann- og avløpsselskap som deltok i tilstandsvurderingen, kalt bedreVANN. Disse kommunene og selskapene sørger for vann- og avløpstjenester til ca. 3 millioner innbyggere. bedreVANNs vurderingskriterier er strengere enn statlige krav til tjenestene, så det henger høyt å oppnå kvaliteten «god standard».

– De vann- og avløpsvirksomhetene som oppnår god standard, satser også tungt på forhold som sikkerhet og bærekraft i tillegg til å innfri alle regelverkskravene til vann og avløp, forteller Norsk
Vanns direktør Toril Hofshagen.

Bærekraftig utvikling

Standarden på vann- og avløpstjenestene har blitt stadig bedre i de årene vannbransjen har benyttet bedreVANN til tilstandsvurdering. Resultatene for 2017 er omtrent på samme nivå som i 2016. Årets vurdering er utvidet med resultater om virksomhetenes bærekraft i henhold til en
nasjonal bærekraftstrategi som Norsk Vanns årsmøte vedtok i 2017.

– De seks kommunene med topp score for vannforsyningen i 2017 er Klepp, Gjerdrum, Ullensaker, Sørum, Nesodden og Hvaler, forteller Norsk Vanns prosjektleder Arnhild Krogh.

– Kommunene med topp score på avløpstjenesten er Ås, Rælingen, Lardal, Larvik og Mandal.

Ås kommune best

Ås kommune oppnådde den beste tjenestekvaliteten av alle deltakerne i 2017, med kvalitetsindeks 4 på avløp og 3,6 på vann. Ås er kåret til «Årets bedreVANN kommune» fordi de kan dokumentere en positiv utvikling helt siden de ble med i bedreVANN i 2011, og fordi tjenesteproduksjonen også
er bærekraftig og kostnadseffektiv.

– Det er en ære å bli kåret til årets kommune, uttaler Olaug Talleraas, enhetsleder ved kommunalteknisk enhet.

– De største fokusområdene for oss er å redusere lekkasjetapet og
fremmedvann i det kommunale ledningsnettet. Målet er å oppnå nullvisjonen for vannlekkasjer og fremmedvann.

Til toppen