Målbar bedring for britene

Målbar bedring for britene

- Et verdiskapende system må være fleksibelt og responsivt fordi prognoser har en tendens til å få et annet utfall enn antatt, sier Derek Drysdale , divisjonsdirektør i Highways Agency.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De siste årene har britenes Highways Agency, som forvalter hovedveiene i England og er underlagt deres transportdepartement, vært gjennom omfattende reformer. De har blant annet iverksatt Lean Construction for å oppnå effektiviseringsgevinster. Lean-strategien ble først introdusert i deres forsyningskjede i 2009, og implementeringen begynte i slutten av 2012.

Ansvarlig for denne prosessen var den skotske divisjonsdirektøren Derek Drysdale.

- I april 2009 stiftet vi «Lean Improvement Division» og med det tok jeg ansvaret for implementering av Lean Construction i en tre milliarder punds forsyningskjede, forklarer Drysdale.

Smarte motorveier

Highways Agency benytter Lean i gjennomføringen av smarte motorveier. Det innebærer at britiske motorveier blir oppgradert med ny dynamisk teknologi som blant annet tilpasser fartsgrenser til skiftende kjøreforhold.

- Disse smarte motorveiene gjør eksempelvis veiskulderen tilgjengelig for trafikk. Det kan være enten permanent eller i spesielt travle tider av dagen. Disse smarte motorveier er administrert av våre regionssentraler, og bruker CC TV slik at man kan løse lokale problemer raskt. Teknologien skal hjelpe oss å holde trafikken i gang, opplyser han.

Myndighetene i Storbritannia har måttet stramme inn pengebruken etter finanskrisen, og Lean vil være en av de viktigste metodene for utgiftsreduksjon gjennom forbedrede arbeidsmetoder.

- Da vi forvalter store offentlige bevilgninger, ser vi det som en del av vårt sammfunnsoppdrag å utnytte disse pengene best mulig på vegne av skattebetalerne. Vi forvalter et budsjett på rundt 2,5 milliarder pund årlig, og vi har her satt 20 - 30 prosent som reduksjonsmål. Til dags dato estimerer vi at det er gjort effektiviseringer som har spart oss for 100 millioner pund, påpeker direktøren.

Må involveres i forsyningskjeden

Det som blant annet kjennetegner Lean-tenkning er den helhetlige forståelsen for kundebehov, prosess og utjevning av arbeidsflyt.

- Disse prinsippene er implementert globalt i ulike næringer og profesjoner i mange år, så konseptet er ikke nytt. Kunden må aktivt involveres i forsyningskjeden for å oppnå kontinuerlig forbedring. Men det handler vel så mye om å engasjere de ansatte. I vår stab er vi hele 3500 personer, og alle skal ha et bilde av hvor vi vil hen. Man kan involveres eksempelvis med kollaborativ planlegging, visualisering av ledelsestrategier, samlet problemløsning og ved å overføre kunnskap både mellom ansatte og kunder.

Man må utvikle et arbeidsmiljø der det er naturlig å arbeide sammen på tvers av fagfelt. Vi skal distribuere verdi gjennom hele verdikjeden og videre forebygge overdreven avfallsproduksjon, forteller han videre.

Lean holder i 3 måneder

Drysdale er overbevist om at de norske samferdelsaktørene kan følge deres eksempel ved å tilpasse strategien til norske forhold.

- Dette vil innebære en ny forsyningskjedestrategi, reform av kontrakttyper og former. Videre bør de selvsagt ha en genuin vilje til å bedre effektiviteten, sørge for pålitelighet og godt vedlikehold. Og man må integrere en bevisst avfallstrategi i leveringsprosessen. Får de til det, vil de oppnå gode prosjektresultater. Paradoksalt har vi erfart at planene som er resultatet av Lean-implementeringen bare holder i tre måneder av gangen. Vi har innsett at iverksetting av politikk ikke er basert på mer enn en organisert prognose, hvor hendelser i fremtiden raskt kan ende annerledes enn forventet. Et verdiskapende system må være fleksibelt og responsivt fordi prognoser har en tendens til å få et annet utfall enn antatt, sier Drysdale til Samferdsel & Infrastruktur.

SAMFERDSELSPROSJEKTER/21. februar 2018

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

Den bærekraftige membranleverandøren Derbigum har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til 10 kulverter til Norges største og mest ambisiøse samferdselsprosjekt noensinne – nemlig ferjefri E39. Les hele saken

Til toppen