Mafiavirksomhet bak norske veiprosjekter

Mafiavirksomhet bak norske veiprosjekter

- Det gjøres så bra at det er umulig å bevise. Og de er livsfarlige, sier en kilde til Nettavisen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nettavisen avslører i dag hvordan østeuropeiske underleverandører operer som mafiaorganisasjoner i norske veiprosjekter.

- Skogen av underleverandører fra Polen, Slovenia, Litauen og andre østeuropeiske land, styres i mange tilfeller nemlig av lokal mafia, sier en sentralt plassert kilde hos en av landets største entreprenører til Nettavisen.

Det å bygge vei i Norge er ekstremt bemanningskrevende. Normalt utgjør arbeidskostnaden rundt 40 prosent av et prosjekt.

Det at de ikke er villige til å betale norske betingelser, fører til et paradoks. Ved å ha lavere utgifter har de mer å gå på når det skal leveres inn anbud.

- Det er en konkurransevridning ut av en annen verden, sier Steinar Myhre, konserndirektør anlegg hos Skanska, til Nettavisen.

Slik gjør de det

De ulike selskapene har etter hva Nettavisen får opplyst følgende måter de melker ansatte på:

  • De sendes i minibanker for å ta ut betydelige beløp som så gis tilbake til arbeidsgiver
  • Feriepengene blir gitt til selskapene
  • De jobber gratis for selskapene i hjemlandet i pauseperioden
  • De blir tildelt kummerlig bosted, men blir påført losjikostnader langt høyere enn markedspris
  • Må betale ekstremt mye i reisekostnader til Norge

- Vi tjener langt bedre her, enn hjemme. Det er ikke riktig det som skjer, men sier jeg noe vil ikke bare selskapet bli lagt ned og startet på nytt uten meg, men alle de andre ansatte vil også miste jobben og kunne hevne seg på meg og min familie, sier en kilde til Nettavisen.

En annen ordlegger seg på følgende måte.

- Det er mafia som står bak. De er livsfarlige, sier kilden til Nettavisen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen