Må gjøres tiltak på 66 jernbanebruer

Må gjøres tiltak på 66 jernbanebruer

En undersøkelse av bruer og tunneler viser at det må gjøres tiltak på 66 bruer før selve elektrifiseringen kan gjennomføres på Nordlandsbanen og på Meråkerbanen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Det ligger an til godt samarbeid mellom Jernbaneverket, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen for å løse utfordringene. Mange bruer er i dag for lave til å gi plass for kontaktledningsanlegget og må derfor heves eller bygges om på andre måter, forteller kommunikasjonsrådgiver i elektrifiseringsprosjektet Bård Bjerkaker.

[factbox id="1"]

Samspill om bruer og veier

Jernbaneverket har tatt initiativ overfor fylkeskommunen og Vegvesenet for å se på muligheter for samarbeid. Nylig presenterte man tanker rundt dette på Mæresmyra sør for Steinkjer. Her vil det være behov for ny bru over jernbanen og partene ser samtidig muligheter for å utbedre et ulykkesbelastet vegsystem på stedet. Vi finner her en av få lysregulerte fotgjengeroverganger på E-6.

- Vi er glade for at fylkeskommunen og Vegvesenet har tatt godt i mot forslaget om samspill om utfordringene bl.a. på Mære, sier prosjektsjef Brede Nermoen.

- Nå har vi muligheten for å løse flere påtrengende oppgaver samtidig. Det er hovedsakelig bruene på Mære og i Åsen som ser ut til å gi større byggeprosjekter. For øvrig må vi gjøre tilpasninger i form av mindre tiltak på de aller fleste bruene, blant annet fysisk skjerming av strømledningen. Lokalt næringsliv må nå følge med i timen når vi skal ruste opp og bygge nye bruer i Nord-Trøndelag, oppfordrer Nermoen.

Jarle Bygd er prosjektleder for arbeidet med bruer, tuneller og andre oppgaver som skal gjøre banestrekningene klare til å ta i mot selve kontaktledningsanlegget:-Vi vil nå ta for oss bru for bru og finne best mulige løsninger for hvert enkelt tilfelle, sier Bygd.

Vil bidra

Fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, Frode Revhaug og avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo setter begge pris på initiativet fra Jernbaneverket.

- Elektrifiseringen vil gi et løft for hele regionen. Det foreligger ikke i dag konkrete planer for hvordan samarbeidet med Jernbaneverket vil bli, men vi ønsker uansett å bidra med faglige råd og gode løsninger framover, sier Revhaug og Malmo.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen