- Må få fart på haavind-satsingen

- Må få fart på haavind-satsingen

60 milliarder kroner blåser omkring i et kraftmarkedet basert på havvind. Men skal norske bedrifter vinne kontraktene, trenger de et demonstrasjonsanlegg.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Havvind-markedet i Nordsjøen vokser enormt. Vi vet at det finnes penger der ute, store kontrakter. Problemet er at mange norske selskaper ikke får innpass. Venter vi med et testanlegg, risikerer vi at toget går. Det tar tid å få på plass underleverandører. Vi ser også at teknologivalgene sementeres av store aktører. Da blir det vrient for norske selskaper å tilby alternativer senere, mener rådgiver Daniel Willoch hos Norwea.

Norwea fremmer norsk fornybar energiproduksjon, samt jobber for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge, inkludert for offshore vindkraft, bølge- og tidevannskraft. Interesseorganisasjonen ble stiftet i 2006, og har rundt 130 medlemsbedrifter og representerer hele verdikjeden rundt vind-, bølge- og tidevannskraft.

– Mange norske selskaper med unike miljøer og kompetanse sliter. De risikerer å gå konkurs. Derfor haster det med å komme igang, før kompetansen forsvinner. Disse miljøene forvitrer fort, dersom vi ikke har oppdrag til dem i Nordsjøen, advarer Willoch.

[img id="1"]

Ser 60 milliarder kroner i Nordsjøen alene

Næringen ønsker oppfølging av et vedtak Stortinget gjorde før fremleggelsen av Energimeldingen, der det blant annet heter at regjeringen bør «legge frem en strategi som bidrar til realisering av demonstrasjonsprosjekter på flytende havvind og andre former for fornybar, havbasert teknologi, og se på mulighetene for norsk leverandørindustris utvikling innen fornybar energiproduksjon». Energimeldingen kom, og gikk på høring, uten noen strategi for havvind. Derfor reagerer Norwea.

– Vi samlet oss om et opprop; flere industriaktører, ikke bare medlemmer hos oss, men vi fikk med oss DNV, ife, Christian Michelsen Research, Norges rederiforbund og Norsk industri. Vi ba selskapene kvantifisere verdiskapingspotensialet i det europeiske markedet for havvind, hvis de hadde fått lov til å validere sin teknologi i Norge. Ut i fra det markedet vi definerte for dem i Nordsjøen sa de at at de kunne se et verdiskapingspotensiale på rundt 60 milliarder kroner over 15 år.

Nyttig også for norske forskere

Fra norsk side er hovedgevinsten å utvikle og verifisere norsk teknologi og tjenester, som kan eksporteres til andre land som bygger ut offshore vind i stor skala. Dette er nyttig for norsk leverandørindustri, men i tillegg nyttig for utbyggere som Statoil og andre som er aktive utenfor Norge, mener sjefforsker John Olav Giæver Tande hos Sintef. Han er også leder i Nowitech, forskningssenter for offshore vindkraft, finansiert av Norges Forskningsråd, industri- og forskningspartnere.

– Et testanlegg er viktig for forskere. Vi kunne derfor kanskje snakke om en todelt park. Den første delen er kommersielt rettet, mens den andre kunne være åpen for målinger og forsøk. Vi har en rekke forskningsaktiviteter som har resultert i nye modeller og metoder, prosesser og teknologier opp til laboratorieskala. Skal vi komme oss videre, må vi ut i felten. Vi trenger å gjøre fullskala målinger for å verifisere modeller, eller teste prosess eller teknologi i felt.

I dag kan dette i en viss grad gjøres i anlegg utenfor Norge, men det er ofte krevende å skaffe seg plass. Også internasjonalt er det et behov for et åpet testområde til havs. Et norsk test- og demoanlegg ville være verdifullt for norske forskermiljøer, også i den forstand at det ville kunne gjøre det lettere å inngå internasjonale samarbeid. Denne forskningen ville gi ny kunnskap og danne basis for kommersiell utvikling til nytte for industrien, og bidra til å gjøre havvind billigere.

[img id="2"]

Allerede vind i Statoil-møllene

Statoil er allerede på plass i havvind-markedet i Nordsjøen. Selskapet produserer 317 megawatt i Sheringham Shoal-prosjektet utenfor østkysten av England. Og mer kommer.

– Statoil er operatør for utbyggingen av Dudgeon utenfor Skottland. Det er et prosjekt som skal stå ferdig neste år, og skal levere 402 megawatt. Så kjøpte vi 50 prosent av Arcona vindpark i Østersjøen nylig. EON er operatør, og har ansvaret for å bygge ut. Det skal gi strøm til 400 000 tyske husstander fra i 2019. I tillegg har vi rettigheter til å bygge ut et gigantfelt som heter Dogger Bank utenfor Storbritannia, gitt at Statoil blir tildelt såkalte contracts for difference (CfD) fra britiske myndigheter, kan feltet ha oppstart rundt 2021.

New Energy solutions er et eget forretningsområde, som ble opprettet i juni i fjor.

– Statoil bygger gradvis opp en lønnsom satsning innen fornybar energi og andre lavkarbonsløsninger. Spesielt innen havvind er det en fordel for oss er at vi har masse kompetanse fra Nordsjøen. Vi har holdt på i mer enn førti år med marine operasjoner og prosjektutvikling der, og det er en erfaring vi også kan bruke innen fornybar energi.

– Vi ser gradvis bedre lønnsomhet innen havvind, og allerede betydelig reduksjon i kostnader i de prosjektene vi har. Bare mellom Sheringham Shoal (2012) og Dudgeon nå, som skal stå ferdig i løpet av neste år, ser vi en kostnadsreduksjon på 30 til 40 prosent.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen