Må bygge moderne jernbane

Må bygge moderne jernbane

Skal toget vinne over bilen må det bygges flytogstandard med 250 km/time i rett linje gjennom Østfold. Toget taper når lokalt selvstyre saboterer nasjonale hensyn.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Jernbane med høy hastighet

Å bygge en moderne jernbane med høy hastighet som først går innom Fredrikstad sentrum, og så på tvers og tilbake til Sarpsborg sentrum, før den går videre til Halden 16 min senere enn nødvendig fremstår like galt som om Gardermobanen skulle tatt en sving innom Hellerudsletta. E6 går i rett linje og ikke innom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. En moderne høyhastighetsbane må selvsagt bygges etter samme premisser.

Regjeringen må gripe inn når lokale vedtak åpenbart er til hinder for viktige nasjonale interesser. Dette har skjedd gjentatte ganger på samferdselsområdet hvor lokalpolitikeres beslutninger fører til lengre reisevei, høye kostnader og kortsiktige løsninger. Det er ikke opp til det lokale selvstyret alene å ta slike avgjørelser.

Regjeringen må ta grep

Regjeringen må nå ta grep og sikre at statlige midler til dobbeltspor gjennom Østfold gir den beste helhetlige løsningen for nasjonen, regionutviklingen, godstransporten, og ikke minst de reisende. Særinteresser i enkelte miljøer må vike for nasjonens og regionens beste.

I dette viser de evne til å se at utviklingen lokalt nødvendigvis henger sammen med hva som skjer på den andre siden av kommunegrensen, og at regionen ligger i et pressområde som gir muligheter. De viser også ansvar for å utvikle regionen for fremtidig næringsvekst og innbyggerbehov, og at man som lokalpolitiker ikke sitter isolert og uavhengig av omverdenens og fremtidens utfordringer.

[factbox id="2"]

Fordelene for staten og regionen er enorme. Det legges nå et 100 års perspektiv i en regionutvikling som ikke må feile.

Toget taper for bilen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kan ikke sitte stille og se på at statlige midler ikke blir brukt til nasjonens og regionens beste, og at toget taper for bilen. Dette er statens mulighet til å bygge en høyhastighetsbane som kombinerer nasjonale og regionale interesser.

De sentrale politikerne i Østfold, som for 5 år siden var med på løsninger som gjør at toget også i fremtiden taper for bilen, bør nå kunne innrømme at dette var feil, og at en nå har den beste helhetsløsning på bordet. Argumentet om at en taper tid med å gjøre om planene er lite tungtveiende. Det handler om regionutvikling og den beste løsning for staten.

Viktig med fakta

Uten å sette seg inn i fakta er det lett å si at dobbeltsporet skal gå gjennom byene. Fakta i dag er at mindre enn 15 % av de reisende i Fredrikstad og Sarpsborg bor i gangavstand fra stasjonen.

En konkurransedyktig høyhastighetsbane med 250 km/time gjennom Østfold, etter modell av Gardermobanen og Flytoget, må ha få stopp, store rasjonelle knutepunkter med plass til mange biler, og god kobling til bybane og busser fra bysentrene og regionen på tvers.

Da kan en nå nasjonale og regionale mål om at all vekst i persontrafikk skal skje kollektivt. Da legges det beste grunnlaget for vekst i regionen og avlasting av hovedstaden, og først da får næringsliv og ungdommen lyst til å etablere seg i regionen.

Østfold trenger at staten nå sikrer en slik løsning.

GEOTEKNISK/23. februar 2018

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Leica Geosystems har kommet med GS18 T, en kalibreringsfri tilt-kompenserende GNSS-antenne som ikke påvirkes av magnetisk forstyrrelser. – Med den nye roveren kommer du til på steder du ikke gjorde før, sier produktsjef Andreas Torsvik i Leica Geosystems AS. Les hele saken

Til toppen