Lyse Elnett får 15 mill. fra Enova til framtidens strømnett

Lyse Elnett får 15 mill. fra Enova til framtidens strømnett

Lyse Elnett får 15 millioner kroner i investeringsstøtte fra Enova til et prosjekt som skal bygge og teste ut framtidens strømnett. Totalt 30 nettstasjoner i Stavanger sentrum og Sandnes blir helautomatiske ved hjelp av ny teknologi.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

-Det er veldig kjekt at vi med støtte fra Enova kan gå i gang med å bygge framtidens strømnett i vår region. Vi får muligheten til å teste ut nytteverdien av smartgrid-teknologi kombinert med nye automatiske strømmålere hos kundene i et større område, sier avdelingsleder Åshild Helland i Lyse Elnett.

Smartgrid er betegnelsen på strømnett som er mer «intelligent» fordi det blir tatt i bruk teknologi for instrumentering og kommunikasjon. Det er første gang smartgrid-teknologi blir testet ut i så stor skala i Norge. Det største testområdet er i Stavanger sentrum med 25 nettstasjoner. Nettstasjonene er knutepunkt i distribusjonsnettet som sørger for at strømmen har rett spenningsnivå fram til kunder. I området i Stavanger sentrum er det totalt 1300 kunder. Det er en høy andel næringskunder, hvorav ca 120 kunder har et forbruk over 100 000 kWh. Det skal også være et satellittområde i Sandnes med fem nettstasjoner.

Første store testprosjekt

- Det skal bli både spennende og interessant å følge dette prosjektet. Løsningen kan redusere energitapet i strømnettet betydelig. Skal vi møte fremtidens kraftbehov er vi avhengige av innovative aktører som går foran - og bidrar til at også strømnettet blir mer energieffektivt. Smartgrid-utviklingen er inne i en fase hvor det er viktig at løsninger demonstreres i større skala for å utvikle metodikk og synliggjøre fordelene med en slik løsning. Vi er glade for at vi med vår investeringsstøtte kan bidra til at nettopp et slikt demonstrasjonsprosjekt blir gjennomført. Erfaringene fra Stavanger vil bidra til at nettselskapene kan ta i bruk denne typen løsninger tidligere enn de ellers ville gjort, sier seniorrådgiver Merete Knain i Enova.

I prosjektet vil det være mulig å få ut sanntidsdata som viser forbruk, effekttopper og ledig kapasitet i distribusjonsnettet. Dersom det oppstår en feil i strømnettet i området vil teknologien i nettstasjonene sørge for automatisk omkobling slik at kundene likevel har strøm. I prosjektet er det også ønskelig å se på løsninger for landstrøm til skip og hvordan et økt antall elbiler og hurtiglading av disse påvirker strømnettet. Et annet tema vil være egenproduksjon av strøm fra solcelle og hvordan batteripakker i kombinasjon med hurtiglagring kan nøytralisere utfordringer knyttet til forbrukstopper. 30 næringskunder blir invitert til å delta i prosjektet.

-Vårt mål og ambisjon er å oppnå energibesparelser dels direkte i strømnettet gjennom for eksempel redusert tap i strømnettet og dels indirekte gjennom å legge til rette for økt samhandling med kunder og anvendelse av ny teknologi for styring av strømforbruk. Et annet viktig mål er å øke leveringssikkerheten ytterligere, sier Åshild Helland.

Teknologi fra ABB

Lyse Elnett har tidligere inngått en avtale med ABB om industrielt samarbeid for bruk av Smartgrid-teknologi. Det er ABB sin fabrikk i Skien som skal levere de nye «smarte» ringkabelanleggene, samt lavspenningstavler og transformatorer, som skal settes inn i nettstasjonene.

- Vi ser fram til å samarbeide med Lyse Elnett om å utvikle et effektivt og fleksibelt strømnett, som er en forutsetning for å realisere fornybarsamfunnet. Utrustet med den nyeste smartgrid-teknologien kan nettstasjonene overvåkes og fjernstyres fra driftssentralen. Dette storskala pilotprosjektet er en milepæl for hele kraftbransjen og et godt eksempel på hvordan Enova-støtte utløser investeringer i energieffektiv infrastruktur for fornybar kraft og samtidig bidrar til verdiskaping for norsk industri, sier smartgridansvarlig Stian Reite i ABB.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen