LOS kjøper svensk energiselskap

LOS kjøper svensk energiselskap

Strømleverandøren LOS AS har kjøpt det svenske energiselskapet Telge Kraft. Oppkjøpet er en strategisk opptrapping i det nordiske markedet for LOS Energy, bedriftsenheten til LOS AS.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Selger er Telge AB som er et kommunalt selskap som også driver Telge Energi (strømleverandør i det svenske privatmarkedet) og har næringsvirksomhet innen eiendom, infrastruktur, havnevirksomhet, fjernvarme og nettvirksomhet. Bakgrunnen for salget var et ønske om å frigjøre midler for å styrke andre kommunale oppgaver.

Blant de største

Telge Kraft er blant Sveriges største sluttbrukerselskaper i bedriftsmarkedet og har sitt hovedkontor i Södertälje kommune rett sør for Stockholm. Selskapet består av 40 ansatte, hovedsakelig fordelt på salg, kraftforvaltning og administrasjon. Virksomheten skal drives videre som i dag, men vil som følge av oppkjøpet endre navn fra Telge Kraft til LOS Energy AB så snart navneendringen er behandlet av det svenske foretaksregisteret.

Gir nordisk kraft

– Telge Kraft er et svært godt strategisk oppkjøp for LOS Energy, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS AS. Begge selskaper fokuserer på nordiske bedriftskunder med et visst volum. Telge Kraft har primært en svensk portefølje med mange kjente svenske virksomheter, men også attraktive nordiske kunder. I tillegg opererer Telge Kraft en portefølje på ca 1,7 TWh vindkraftproduksjon.

– Dette passer oss, som operer nordisk, svært bra. Vi styrker vår tilstedeværelse i Sverige, som er det sterkeste markedet utenfor Norge, med over 10 TWh, sier Gaudestad, som etter oppkjøpet tilsammen kontrollerer mer enn 20 TWh i Norden.

Utvikling og vekst

– LOS er en passende og langsiktig eier av Telge Kraft, og gir riktige forutsetninger for utvikling og vekst. Med LOS i ryggen får vi en forsterket produktporteføljer, sier Frans Lundquist, VD i Telge Kraft. Begge selskapene har ulike styrker. To områder der LOS er sterkere i dag er energieffektivisering og laststyring.

– Det er svært interessante områder våre kunder vil etterspør, sier Lundquist, som også trekker også frem den gode kjemien som oppsto mellom partene når forhandlingene begynte. Det er lett å glemme at dette også handler om mennesker, arbeidsplasser og følelser. Måten ledelsen i LOS møtte oss på og la frem sine vurderinger gjorde oss relativt raskt sikre på at dette ville bli en god løsning, sier Frans Lundquist.

Kraftforvaltning som felles kjerne

Strukturelt og porteføljemessig er selskapene relativt like, men mens Telge Kraft har miljøprodukter, rådgiving og håndtering av vindkraftproduksjon har LOS Energy større fokus på energitjenester og energistyring. Begge har kraftforvaltning som kjernevirksomhet. Målet nå er å utnytte stordriftsfordeler, mersalg av produkter på tvers og utvikle en sømløs nordisk leverandørmodell som øker begge selskapenes konkurransekraft i markedet. Målinger gjort de siste årene viser også at begge selskaper scorer svært bra på kundetilfredshet og lojalitet i sine respektive markeder.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen