Lørenbanen – nedtellingen er i gang

Lørenbanen – nedtellingen er i gang

Byggingen av den nye Lørenbanen har pågått siden juni 2013 og endelig kan vi si at den etterlengtede målstreken er innenfor rekkevidde. Ferdigstillelsen nærmer seg med stormskritt og det gjenstår i dag bare syv måneder til den planlagte åpningen i april 2016. Prosjektet har med andre ord begynt på det spennende oppløpet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Et suksessprosjekt

Som ny banestrekning vil Lørenbanen i hovedsak fungere som et nytt og viktig bindeledd mellom Oslo øst og vest. Grorudbanen og Ringbanen vil knyttes sammen noe som i praksis betyr frigjøring av kapasitet i sentrumstunnelen til å kjøre flere avganger fra østlige linjer.

”Løren stasjon og den nye banestrekningen blir en viktig milepæl for satsingen på fremtidens kollektivtrafikk i Oslo-regionen” - Cato Hellesjø

I arbeidet med å få mest mulig ut av dagens kapasitet står Lørenbanen med andre ord for et svært viktig bidrag. Dette bidraget er særlig viktig i tiden før andre store prosjekter som ny sentrumstunnel og nytt signalanlegg, samt nye banestrekninger kommer på plass.

[factbox id="1"]

Prosjektet har fra starten vært en storsatsning for Sporveien, og arbeidet har bidratt til kunnskap og erfaring som vil være viktig og direkte relevant for arbeidet både med dette prosjektet, og andre lignende prosjekter i fremtiden.

Fra dag én har mange ulike personer, enheter og aktører vært involvert i arbeidet med Lørenbaneprosjektet, interne så vel som eksterne.

Det er i stor grad god planlegging og godt samspill mellom disse som har bidratt til at prosjektet av mange har blitt løftet frem, både som en stor suksess for Sporveien og et eksempel til etterfølgelse for andre.

Statsministerbesøk i august

Lørenbaneprosjektet ligger så langt i rute på tid og under budsjett. Det er med andre ord svært gode grunner for Sporveien å være stolte.

Ekstra stas var det derfor at statsminister Erna Solberg (H) tok turen til nye Løren stasjon 5.august sammen med Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H), byråd for miljø- og samferdsel Guri Melby (V) og venstreleder Trine Skei Grande (V).

Det var konsernsjef Cato Hellesjø og Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og eiendom, som på vegne av Sporveien kunne ønske det storfine besøket velkommen til Lørenbanen og deretter lede følget ned til det nye stasjonsområdet, 26 meter under bakkenivå.

Dagen var først og fremst en fin anledning for Sporveien til å vise frem Lørenbaneprosjektet, men også for å få frem viktigheten av satsing fra politikernes side på kollektivtrafikk i årene som kommer.

Ekstra hyggelig var det derfor at statsministeren både berømmet kollektivtrafikkarbeidet i Oslo samtidig som hun ga et løfte om at staten skal dekke 50 % av Fornebubanen, ny sentrumstunnel og Ahusbanen. Dette er svært gode nyheter for både Sporveien og Oslos kollektivtilbud i årene fremover.

[youtube id="ljzomsStqPw"]

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen