Liten fare for kollaps i Skatestraumtunnelen

Liten fare for kollaps i Skatestraumtunnelen

Det er fremdeles ikke mulig å si noe om hvor stort skadeomfanget er inne i Skatestraumtunnelen i Bremanger, men det er liten fare for at den faller sammen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

40 meter fjell over ulykkesstedet

Torsdag formiddag trillet tilhengeren i en tankbil inn i fjellveggen i Skatestraumtunnelen, som er en undersjøisk tunnel på fylkesveg 616 i Bremanger i Sogn og Fjordane.

- Hvor store skadene er, vet vi ikke før våre fagfolk har undersøkt tunnelen. Det er likevel ingen grunn til å tro at tunnelen vil falle sammen- På stedet der tankvognen brenner er det minimum 40 meter fjell over, sier fungerende avdelingsdirektør i Sogn og Fjordane, Margot Aase Åsebø.

Usikkert når tunnelen vil åpne

Åsebø kan ikke si noe om når det er mulig å åpne Skatestraumtunnelen igjen.

- Dette er avhengig av skadeomfanget, og det er for tidlig å si noe om dette. Vi må vente å se til vi har fått oversikt, noe som ikke kan skje før våre folk kan gå inn i tunnelen for å se på skadene, forteller Åsebø.

Mens Skatestraumtunnelen er stengt må trafikantene benytte seg av omkjøringen via ferjesambandet fylkesvei 616 Oldeide-Måløy og fylkesvei 614 Isane-Stårheim.

Det blir også vurdert om det er nødvendig å sette inn ferjer på det nedlagte sambandet på Smørehamn-Kjelkenes.

Stårheim-Isane går kontinuerlig inntil det ikke er kø, dette gjelder foreløpig i dag og fredag. Måløy-Oldeide går etter ordinær rute.

Tilsyn og inspeksjoner

Skatestraumtunnelen åpnet 12. juli 2002. Gjennomsnittstrafikken i tunnelen var i 2014 på 407 biler i døgnet. Siden åpningen har tunnelen hatt følgende tilsyn og inspeksjoner:

  • Tunnelinspeksjon - 07.05.2014
  • Branntilsyn - øving - 06.05.2014
  • . Termografikontroll – 29.05.2013
  • Branntilsyn – Øving - 24.07.2012
  • Tunnelinspeksjon - 10.06.2011
  • Termografikontroll – 04.12.2008
  • Brannøving med flere av blålysetatene – 04.06.2008

Det er ikke avdekket farlige mangler i tunnelen ved noen av inspeksjonene.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen