Liten fare for kollaps i Skatestraumtunnelen

Liten fare for kollaps i Skatestraumtunnelen

Det er fremdeles ikke mulig å si noe om hvor stort skadeomfanget er inne i Skatestraumtunnelen i Bremanger, men det er liten fare for at den faller sammen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

40 meter fjell over ulykkesstedet

Torsdag formiddag trillet tilhengeren i en tankbil inn i fjellveggen i Skatestraumtunnelen, som er en undersjøisk tunnel på fylkesveg 616 i Bremanger i Sogn og Fjordane.

- Hvor store skadene er, vet vi ikke før våre fagfolk har undersøkt tunnelen. Det er likevel ingen grunn til å tro at tunnelen vil falle sammen- På stedet der tankvognen brenner er det minimum 40 meter fjell over, sier fungerende avdelingsdirektør i Sogn og Fjordane, Margot Aase Åsebø.

Usikkert når tunnelen vil åpne

Åsebø kan ikke si noe om når det er mulig å åpne Skatestraumtunnelen igjen.

- Dette er avhengig av skadeomfanget, og det er for tidlig å si noe om dette. Vi må vente å se til vi har fått oversikt, noe som ikke kan skje før våre folk kan gå inn i tunnelen for å se på skadene, forteller Åsebø.

Mens Skatestraumtunnelen er stengt må trafikantene benytte seg av omkjøringen via ferjesambandet fylkesvei 616 Oldeide-Måløy og fylkesvei 614 Isane-Stårheim.

Det blir også vurdert om det er nødvendig å sette inn ferjer på det nedlagte sambandet på Smørehamn-Kjelkenes.

Stårheim-Isane går kontinuerlig inntil det ikke er kø, dette gjelder foreløpig i dag og fredag. Måløy-Oldeide går etter ordinær rute.

Tilsyn og inspeksjoner

Skatestraumtunnelen åpnet 12. juli 2002. Gjennomsnittstrafikken i tunnelen var i 2014 på 407 biler i døgnet. Siden åpningen har tunnelen hatt følgende tilsyn og inspeksjoner:

  • Tunnelinspeksjon - 07.05.2014
  • Branntilsyn - øving - 06.05.2014
  • . Termografikontroll – 29.05.2013
  • Branntilsyn – Øving - 24.07.2012
  • Tunnelinspeksjon - 10.06.2011
  • Termografikontroll – 04.12.2008
  • Brannøving med flere av blålysetatene – 04.06.2008

Det er ikke avdekket farlige mangler i tunnelen ved noen av inspeksjonene.

Til toppen