Porsgrunn.
Porsgrunn. (Foto: Geir Fragell / Porsgrunn Dagblad pd.no)

LINK arkitektur valgt til Parallelloppdrag Knutepunkt Porsgrunn

LINK arkitektur med team Urban LINK i spissen ble evaluert som best kvalifisert til å bistå Porsgrunn kommune med mulighetsstudie for det nye knutepunktet i bykjernen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mulighetsstudien skal undersøke knutepunkts- og byutviklingspotensialet i områdene rundt dagens stasjonsområde i forbindelse med en fremtidig utbygging av InterCity Vestfold og Grenlandsbanen. Sentralt i oppgaven står derfor temaer som grønn mobilitet, funksjonsblanding, byrom, møteplasser, grønnstruktur, barrierer, utnyttelse med mer.

- Vi gleder oss til oppstart og til en tverrfaglig prosess hvor vi har med oss både LINK Landskap, Multiconsult og Analyse & Strategi.

JURIDISK/21. juni 2018

Involvering av entreprenører og rådgivere – mer vei for pengene!

I anleggsbransjen er konfliktnivået høyt. Dette er kostnadskrevende. Staten skal de neste 10 årene investere 933 milliarder kroner på vei og bane. Dette er dine og våre penger, og bør ikke brukes på konflikter – men på mer vei og bane av god kvalitet. Mulighetene ligger der, vi må bare tørre å utnytte dem. Les hele saken

Til toppen