LINK arkitektur satser på urbanisme

LINK arkitektur satser på urbanisme

Sissel Engblom er ansatt som sjef for Urbanisme i konsernet og skal lede og utvikle LINK arkitekturs satsing på samfunn i tett samarbeid med Multiconsult og Analyse & Strategi.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Engblom skal bygge opp og lede en konkurransekraftig urbanismeavdeling, og rapporterer til LINK arkitekturs administrerende direktør.

- LINK arkitektur er inne i en rekke større byutviklingsprosjekter og vi tar nå steget videre og satser på å utvikle og styrke dette engasjementet. Vi ser frem til å ha en kapasitet som henne til å lede vår utvikling videre, sier sivilarkitekt og markedssjef i LINK Arkitektur Rolf Maurseth.

Sissel kommer fra Asplan Viak, hvor hun har vært ansatt siden 2010 som oppdragsleder for tverrfaglige team på avdeling for Plan & Urbanisme. Hun har hovedsakelig arbeidet med tidligfase idéutvikling som bærekraftig grunnlag for reguleringsplaner og prosjekteringer i større urbane prosjekter. Hennes seneste oppdrag har vært å lede team Asplan Viak på Regjeringskvartalet for Statsbygg, og som disiplinansvarlig for byutvikling på InterCity Vestfold for Jernbaneverket. Siden 2014 har hun fungert som fagansvarlig for Byutvikling Oslo, med utvidet ansvar for marked, akkvisisjon og utviklingsstrategier.

Bærekraftig byutvikling

Sissel er utdannet sivilarkitekt fra AHO Oslo Arkitekthøyskole med diplom i 1991. Hun har vokst opp i New York og London, og vært yrkesaktiv som arkitekt i Norge, Sverige og Danmark. I Malmö jobbet hun i over 10 år med å lede prosjektering av bærekraftige nabolag, hovedsakelig i pilotprosjektet for bærekraftig byutvikling; Västra Hamnen.

Sissel er en etterspurt foredragsholder for politikere, kommuner, eiendomsutviklere og ulike faggrupper både nasjonalt og internasjonalt. Hun har mottatt internasjonale priser for sitt arbeid, og er en utdannet BREEAM Community Assessor. Sissel er styremedlem i Norges Forskningsråd, både i programstyret for Transportforskning og for Smarte Byer. I januar 2016 skal hun jobbe i Forskningsrådets internasjonale IdèLab, som eneste norske mentor for veiledning av phd-kandidater.

- Bærekraftig vekst av samfunn og byer er et av de største globale utfordringer vi står ovenfor i dag. Som arkitekter har vi nå mulighet til å gjøre vårt fag relevant og viktig i det store bildet; i det tverrfaglige samarbeidet som byutvikling krever. Link Arkitektur har et solid og profesjonelt prosjekteringsmiljø, og med Multiconsults bredde av dyktige fagfolk in-house ser jeg en enestående sjanse til å skape en sterk internasjonal satsning innenfor urbanisme. Jeg gleder meg til å lede dette arbeidet, sier Sissel Engblom.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen