Lindab med kontrakt på leveranser til Bergen lufthavn, Flesland

Lindab med kontrakt på leveranser til Bergen lufthavn, Flesland

Lindab har inngått kontrakt på leveranse av ventilasjonskanaler og detaljer til nytt terminalbygg ved Bergen lufthavn, Flesland.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Lindab har blitt valgt ut som leverandør av kanalsystemet til det nye terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Det nye terminalbygget på Flesland skal stå ferdig i 2017 og vil ha en kapasitet på 7,5 – 10 millioner passasjerer i året. Terminalarealet er på hele 63 000 kvadratmeter (dagens areal 22 000). Samlet areal blir 85 000 kvadratmeter.

«For oss lokalt i Bergen representerer avtalen Lindab har signert med GK Norges underentreprenør Andersen og Dingsør AS, det største enkeltprosjektet denne avdelingen noensinne har inngått kontrakt på» forteller Bjørn Størksen, regionsjef Sør/Vest for Lindab.

«Dette er et prosjekt som stiller store krav til Lindab som leverandør. Det at vi drar i land slike store prestisjeprosjekter viser at vi er en seriøs aktør med stor kapasitet. For oss lokalt er det svært gledelig at vi i større og større grad vinner frem i et sterkt konkurranseutsatt marked. Vi tror at vårt sterke fokus på service og leveringssikkerhet har vært avgjørende i prosessen frem til kontraktsinngåelse», avslutter Bjørn.

Avtalen Lindab har signert har stor verdi for Lindab. Leveringene starter opp i august 2015 og beregnes å pågå til 2017.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen