Lindab med kontrakt på leveranser til Bergen lufthavn, Flesland

Lindab med kontrakt på leveranser til Bergen lufthavn, Flesland

Lindab har inngått kontrakt på leveranse av ventilasjonskanaler og detaljer til nytt terminalbygg ved Bergen lufthavn, Flesland.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Lindab har blitt valgt ut som leverandør av kanalsystemet til det nye terminalbygget ved Bergen lufthavn, Flesland. Det nye terminalbygget på Flesland skal stå ferdig i 2017 og vil ha en kapasitet på 7,5 – 10 millioner passasjerer i året. Terminalarealet er på hele 63 000 kvadratmeter (dagens areal 22 000). Samlet areal blir 85 000 kvadratmeter.

«For oss lokalt i Bergen representerer avtalen Lindab har signert med GK Norges underentreprenør Andersen og Dingsør AS, det største enkeltprosjektet denne avdelingen noensinne har inngått kontrakt på» forteller Bjørn Størksen, regionsjef Sør/Vest for Lindab.

«Dette er et prosjekt som stiller store krav til Lindab som leverandør. Det at vi drar i land slike store prestisjeprosjekter viser at vi er en seriøs aktør med stor kapasitet. For oss lokalt er det svært gledelig at vi i større og større grad vinner frem i et sterkt konkurranseutsatt marked. Vi tror at vårt sterke fokus på service og leveringssikkerhet har vært avgjørende i prosessen frem til kontraktsinngåelse», avslutter Bjørn.

Avtalen Lindab har signert har stor verdi for Lindab. Leveringene starter opp i august 2015 og beregnes å pågå til 2017.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen