Limtrebru kollapset over nye E6

Limtrebru kollapset over nye E6

Ei limtrebru har kollapset over nye E6 sør for Sjoa i Gudbrandsdalen. En lastbil befant seg på brua da den kollapset. Sjåføren ble skadet og er brakt til sykehus. Politi og ansvarlige myndigheter er på plass ved skadestedet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Moelven Limtre AS har montert og levert brua til hovedentreprenøren Implenia Aurstad høsten 2015. Brua er prosjektert og dimensjonert av en rådgiver som er engasjert av Statens vegvesen.

- Først og fremst er vi svært lei oss på vegne av lastebilsjåføren, og samtidig glad for at ingen andre er skadet. Det er for tidlig å spekulere i hva som er årsaken til at brua kollapset. Men vi regner med at det nedsettes gransking av saken umiddelbart, sier direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS.

Brua går over ny E6 som er under bygging.

- Dette påvirker derfor ikke vanlig trafikk, sier Abrahamsen.

Abrahamsen presiserer at Moelven Limtre har levert bruer til Statens vegvesen i over 20 år, og det er derfor ingen grunn til å stille spørsmålstegn ved at det kan være problemer i limtrekonstruksjonene i slike bruer.

- Men som sagt vil granskingen kunne avdekke hva som kan ha vært årsaken til kollapsen i denne brua, sier Abrahamsen.

Eksperter fra byggherren Statens vegvesen og representanter fra entreprenør er nå tilstede på skadestedet.

- Jeg er på tur opp til skadestedet i kveld, sier Abrahamsen.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen