LFV etablerer seg i Norge

LFV etablerer seg i Norge

Det norske markedet for lokal flytrafikktjeneste er svært interessant for svenske LFV. Derfor har LFV i løpet av høsten etablert et norsk selskap, LFV Norway A/S.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[img id="1"]

– Nå når det norske markedet for lokal flytrafikktjeneste avreguleres, vil LFV (Air Navigation Services Provider of Sweden) være en nærværende aktør. Med selskapsetableringen viser vi at vi mener alvor med vår satsing i Norge og forenkler vår inntreden på det norske markedet, sier Niclas Gustavsson, Chef för Affärsutveckling i LFV.

Når det norske markedet nå åpnes etter at Samferdselsdepartementet har vedtatt en tidsplan for avregulering, kommer LFV altså til å være en sterk aktør som kan bidra til å utvikle flyplassenes konkurransekraft og -evne.

LFV har operert utenlands i mer enn 30 år og i drøyt 50 land. Med stor operativ og teknisk kompetanse har LFV bidratt til å utvikle andre lands luftrom og skape forutsetninger for bærekraftig luftfart. Det arbeidet pågår løpende, samtidig som LFV har utvidet sitt tilbud internasjonalt ved også å tilby flytrafikkledelsestjenester.

– Siden 2013 har LFV vært til stede på fem flyplasser i De forente arabiske emirater, der vi har ansvaret for den operative ledelsen. Den største er Abu Dhabi International Airport, en flyplass som i dag er omtrent like stor som Oslo Lufthavn og som vokser raskt. Der har LFV med sin store erfaring med luftromsspørsmål og flyveikonstruksjoner bidratt til å øke landingskapasiteten, et verdifullt og velkomment bidrag til en hurtigvoksende flyplass, sier Niclas Gustavsson.

[factbox id="1"]

LFV operer i dag på det konkurranseutsatte svenske markedet som ble avregulert i 2010. Fra Kiruna i nord til Malmö i sør er LFV lokal flytrafikktjenesteleverandør på 23 flyplasser.

– LFV er en helhetsleverandør av ulike flytrafikktjenester. I egen regi eller sammen med våre samarbeidspartnere er vi overbevist om at vi kan utvikle det norske markedet, sier Niclas Gustavsson.

Med oppstarten av Remote Tower Center 21. april i år har LFV revolusjonert forutsetningene for lokal flytrafikktjeneste. Fra en sentral i Sundsvall fjernstyres nå flytrafikken på Örnsköldsvik Airport 15 mil unna.

– Det er et teknisk og operativt konsept som vi ser som særdeles interessant også for det norske markedet med det store antallet mindre og avsidesliggende flyplasser. Det øker både fleksibiliteten og sikkerheten på flyplassene, sier Niclas Gustavsson.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen