Deler av vannbehandlingsanlegget inspiseres i Vanvikan. Dette skal installeres i Meyomessala i Kamerun.
Deler av vannbehandlingsanlegget inspiseres i Vanvikan. Dette skal installeres i Meyomessala i Kamerun. (Foto: Knut Trondsen)

Leverer vannrenseanlegg til en halv milliard

Over de neste par årene skal trønderbedriften Inrigo levere vannbehandlingsanlegg til tre byer i Kamerun. Prosjektet omfatter inntaksanlegg, pumpestasjoner, rør, basseng, bygninger, og prosessanlegg for vannbehandling.

  • Vann
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vannbehandlingsanlegget vil sikre innbyggerne i Meyomessala, Melong og Nkongsamba, byer som samlet har mer enn 200 000 innbyggere adgang til tre ganger så mye vann som i dag. I tillegg vil de få høy kvalitet på vannet, også i regntiden.

Kamerun har iverksatt et flerårig program for å bedre forsyningen av drikkevann. Halvparten av befolkningen har i dag ikke tilgang til rent vann, og hele 78 prosent av sykehusinnleggelsene i landet skyldes forurenset vann som sprer dødelige sykdommer som kolera og dysenteri.

I juli 2015 kom en delegasjon fra Camwater til Trøndelag for å se på et anlegget Inrigo har bygget for Vanvikan vannverk.

Fakta:

Pilotanlegget hos Vanvikan vannverk tar 600 000 liter vann per døgn. Den samlete kapasiteten på de Inrigo leverer i Kamerun er på 1,8 millioner liter vann per døgn. Kontraktssummen er på 60 millioner euro.

– Vi har kompetanse på vannbehandling. Teknologien sikrer høy kvalitet på vannet som kommer ut fra anlegget, selv med høyt forurensingsnivå på det som kommer inn. Delegasjon konkluderte med at dette hadde de bruk for, sier Gaute Moldestad, COO Inrigo. 

Kjøttvekta avgjorde

Camwater er det statlige selskapet i Kamerun for vann-infrastruktur, og har til oppgave å håndtere offentlig vannforsyning i byer og bynære områder. En nordmann som jobbet med prosjekter i Kamerun satte Camwater i kontakt med Eksportkreditt Norge, som har et samfunnsansvar som handler om miljømessig bærekraft og sosial ansvarlighet. I så måte passet Kameruns ambisiøse vannrenseprogram godt inn. Eksportkreditt tok kontakt med Innovasjon Norge som blant annet støtter klyngen Smart Water Cluster i Trøndelag – og der fant de noen som kunne levere anlegg for vannbehandling.

– Inrigo hadde ikke fått til det de har gjort uten klyngen. Det bidro til å få bedriften i posisjon, sier Bjørn Damhaug, CEO Fosen innovasjon og leder i Smart Water Cluster.

– Medlemsmassen og deres total omsetning bidro til å øke kjøttvekta, noe som var viktig i kontraktsforhandlingene. Størrelsen gir bedre troverdighet, sier han. 

Det er viktig at operatørene tilegner seg forståelse for prosessanlegg og vannbehandling.

- Gaute Moldestad

Klyngene fungerer som et kontaktpunkt. En liten bedrift kan ikke klare alt alene, men når flere samarbeider klarer de å løfte et prosjekt.

– Vi opplever at noen er skeptiske til å dele teknologi med naboen, som ofte kan være en konkurrent. Men man blir kjent og finner ut hvor man kan komplementere hverandre. Klyngen kan få en forespørsel, så finner man ut hvem som har teknologien. I større prosjekt må man finne en bedrift som kan ta føringen, og andre som kan være med på prosjektet. De samlete ressursene i klyngen er viktige, både for å håndtere store prosjekter og å utvikle næringen, sier Damhaug. 

Robuste membraner

Hjertet i teknologien er de spesielle filtrene med keramiske mikrofilter-membraner.

– De er veldig robuste og tåler råvann med høyt partikkelinnhold. De har mye lenger levetid enn polymermembraner, forteller Moldestad.

I Kamerun er det mye elvevann som brukes til drikkevann, og mye regn bidrar til at det er høyt partikkelinnhold. I Norge er det noe vann med høyt innhold av humus, det er mindre rent på en annen måte.

Skisse av vannbehandlingsanlegget. Illustrasjon: Inrigo

– Løsningen skal fungere like bra her, Norge er et interessant marked. Men vi må uansett rette blikket mot et globalt marked om vi skal få til vekst, sier Moldestad.

Prosjektet omfatter fra vanninntak til prosessering og distribusjon i byene. Det er mange med på leveransen som er basert på prefabrikkerte moduler skipet fra Norge til Kamerun for montering. Foruten lokale underleverandører har Inrigo funnet blant annet en rørprodusent i Spania og en leverandør av tanker i USA.

De samlete ressursene i klyngen er viktige, både for å håndtere store prosjekter og å utvikle næringen.

- Bjørn Damhaug

Inrigo står for engineering, produksjon, konstruksjon og montering av hele infrastrukturen, fra inntak til distribusjon. Dette inkluderer inntaksfasiliteter, pumpestasjoner, rør, basseng for rent vann, bygninger og prosesseringsanlegg for vannbehandling.

– Når leveransen er på plass må vi også gi noe opplæring i bruk av anlegget. Det er viktig at operatørene tilegner seg forståelse for prosessanlegg og vannbehandling, sier Moldestad. 

Mat fra havet

Teknologien sikrer høy kvalitet på vannet som kommer ut fra anlegget, selv med høyt forurensingsnivå på det som kommer inn, sier Gaute Moldestad, COO Inrigo. Foto: Siva

Med utgangspunkt i folk og kompetanse i akvArena og Smart Water Cluster har man etablert NCE Aquatech, med Fosen Innovasjon som fasilitator. Inrigo er nå medlem av klyngen, hvis fokusområde er bærekraftig matproduksjon i sjø. Gjennom NCE-prosjektet skal klyngen skal utvikle teknologi innen blå sektor, og gjøre teknologien tilgjengelig for et internasjonalt marked.

– Vi vil også se på krysningsmuligheter mellom sektorer, grønn og blå, akvakultur sammen med havvind og bølgekraft. På disse områdene er det veldig interessant med autonome fartøy, sier Damhaug.

En ambisiøs målsetting er å muliggjøre en bærekraftig firedobling av norsk oppdrettsproduksjon innen 2050.

– Det kan stå 3000 tonn laks i et havbruk på kysten, man aner ikke hvor mye landareal som kreves til oksehold for å gi tilsvarende mengde mat. Vi kan ikke fø hele jordens befolkning bare med mat produsert på land, mener Damhaug.

Til toppen