Leverer limtrebru for 40 millioner

Leverer limtrebru for 40 millioner

Moelven Limtre AS har skrevet kontrakt med entreprenørselskapet PEAB om levering av Norsenga bru i Kongsvinger. Kontraktssummen er på nærmere 40 millioner kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektingeniør Harald Bjerke i Moelven Limtre forteller at nye Norsenga bru går over jernbanen ved Norsenga tømmerterminal ikke langt fra Kongsvinger sentrum.

- Gamle Norsenga bru hadde en restriksjon på maks 50 tonn totallast. Denne vil nå økes opp til 60 tonn med vår leveranse. Nye krav til fri høyde over jernbanen har ført til at vegbanen må heves for å tilpasses høyden på nye Norsenga Bru. Den nye brua er en fagverksbru i limtre med tredekke, sier Bjerke.

94,5 meter

Bjerke kan avsløre at den nye brua totalt er 94,5 meter lang fordelt på tre spenn fundamentert på spissbærende pæler i betong.

- Brua vil ha to kjørefelt med påhengt gang- og sykkelfelt. Den består av 710 kubikk med limtre i dekkekonstruksjonen og fagverket. 140 tonn med stål derav mye syrefast stål inngår også i leveransen. Montering over jernbanen er særlig utfordrende siden togtrafikken for det meste skal gå normalt. Dette er også et utfordrende prosjekt produksjonsmessig og montasjemessig siden brua krysser jernbanen i 45 grader, sier Bjerke.

Sweco prosjekterer

Sweco Norge AS avdeling på Lillehammer, som har hatt ansvaret for prosjekteringen og dimensjoneringen av Norsenga bru, kan bekrefte at det har vært ei krevende bru med utfordrende geometri.

- Brua skal krysse over Solørbanen og Grensebanen. På grunn av de nye kravene til frihøyde over spor som Harald Bjerke i Moelven Limtre nevner, var det viktig å finne en bruløsning som bygger minst mulig i høyde, noe man klarer på en god måte med et tredekke. På den måten kan man holde behov for ekstra fyllinger på hver side av brua på et minimum. Bru har også estetiske kvaliteter og vil passe godt inn i samme miljø som tømmerterminalen på nordside av brua, sier sivilingeniør Magne Aanstad Bjertnæs i Sweco Norge.

Stor ordre

Norsenga bru er av Moelven Limtres største bruordre noen gang.

- Moelven Limtre omsatte i 2015 for NOK 267 millioner. Dette prosjektet er et stort enkeltprosjekt for oss og gir god sysselsetting vinterstid da det normalt er stillere. Så må vi også få skyte inn at vi har vunnet prosjektet i en internasjonal konkurranse. Dette viser at vi er meget konkurransedyktige på bruprosjekter, sier Harald Bjerke.

Brua skal ferdigstillelses høsten 2016 og anlegget skal åpnes 16. oktober 2017. Hovedentreprenør er PEAB Anlegg AS og byggherre Statens Vegvesen Øst.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen