Leverer høyspentanlegg og transformatorer til Fosen Vind

Leverer høyspentanlegg og transformatorer til Fosen Vind

Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Kolektor Etra om leveranser av totalt 13 transformatorer, og med ABB om å levere høyspentanleggene til de seks vindparkene som bygges på Fosen, i Snillfjord og på Hitra.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dermed er alle de store elektro-mekaniske komponentene i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land bestilt.

Kontrakten på transformatorleveransen er tildelt det slovenske selskapet Kolektor Etra d.o.o. Den første av transformatorene skal monteres i Roan vindpark i 2017, og alle 13 transformatorer vil være på plass i løpet av 2020. Dette er det største transformatorkjøpet noensinne for Statkraft, som bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind DA.

Samtidig er ABB AS tildelt oppdraget med å levere apparat- og kontrollanlegg til transformatorstasjonene i de seks vindparkene til Fosen Vind. Arbeidet omfatter blant annet komplette 132 kV luftisolert utendørs bryteranlegg og 33 kV luftisolert innendørs bryteranlegg med tilhørende utstyr.

Et konsortium mellom ABB og Bravida Norge, ledet av ABB, vil gjennomføre arbeidene i perioden 2017 til 2020. Mens ABBs prosjektorganisasjon vil være lokalisert i Oslo, er det Bravida Region Midt-Norge som vil foreta installasjonsarbeidene i vindparkene. Disse arbeidene utgjør ca. 25 prosent av den samlede kontraktsverdien.

I løpet vinteren regner Fosen Vind med å kunne tildele flere kontrakter.

- Kontrakter for kaier og nettilknytning samt infrastruktur på Storheia er i prosess akkurat nå, sier Jan Petter Birkeland, Statkrafts prosjektdirektør for utbyggingen.

Fosen Vind startet utbyggingen i april i år, og per i dag er både Roan og Storheia vindpark under bygging. Disse er de to største vindparkene i porteføljen til Fosen Vind. Utbyggingen er kommet lengst i Roan vindpark, der arbeidet med internveier, turbinfundamenter og oppstillingsplasser pågår for fullt. Det er også denne vindparken som vil stå ferdig først, i 2018.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen