Lemminkäinen med storkontrakter i nord

Lemminkäinen med storkontrakter i nord

Lemminkäinen Finnmark/Harstad har nå signert kontrakt med Leonhard Nilsen og Sønner AS (LNS) for asfalteringen av to viktige prosjekt. Lemminkäinen skal asfaltere prosjektet T11 E6 Storsandnes – Langnesbukt, og Bjarkøyforbindelsen. Totalt er det ca. 34 000 tonn asfalt som skal legges.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Leonhard Nilsen og Sønner AS er en svært viktig og kompetent entreprenør i regionen. Vi er glade for at de har valgt oss som partner i disse prosjektene. Vi ser fram til et godt samarbeid med LNS, forteller Kenneth Tangen, avdelingssjef i Lemminkäinen Finnmark/Harstad.

Kan kjøre E6

I prosjektet «E6 Alta vest» skal Statens Vegvesen oppgradere dagens E6 til stamveistandard. Strekningen Storsandnes-Langnesbukt er én av seks delstrekninger. Her skal noe vei oppgraderes, og det skal bygges drøyt to kilometer tunnel. Veien skal være ferdig i løpet av 2017.

- I Lemminkäinen lever og ånder vi for og av bedre veier. Å være med på oppgradering av dagens dårlige E6 er meningsfullt. Vi vil jo at folk skal få kjøre E6, den strakeste veien, også i framtida, humrer Tangen med referanse til den kjente DDE-hiten.

Knytter lokalsamfunn sammen

Bjarkøyforbindelsen er det største veiprosjektet Troms fylkeskommune driver. Her skal øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy få veiforbindelse som binder dem tettere til Harstad. Det største løftet er en undersjøisk tunnel på 3,2 kilometer. Tunnelen har et fall på 129 meter til det laveste punktet. Prosjektet skal være avsluttet til sommeren 2018.

- Veiforbindelser er viktig for utviklingen i lokalsamfunn. Bjarkøy er allerede en del av Harstad kommune, og vil med den nye tunnelen være knyttet sammen med resten av kommunen. Vårt bidrag er asfalteringen, men vi er med på noe som er stort og viktig, sier Tangen.

Viktig for Lemminkäinen

E6-prosjektet er 20000 tonn asfalt, mens Bjarkøyforbindelsen er 14000 tonn asfalt. Prosjektene gir aktivitet utover i 2017.

– De nordligste fylkene er viktige for Lemminkäinen. Det er også viktig for oss at samarbeidspartnerne våre velger oss om igjen, det viser at vi er konkurransedyktige, sier Kenneth Tangen.

Arbeidet i Storsandnestunnelen starter opp nesten umiddelbart, mens på Bjarkøyforbindelsen begynner asfalteringen litt senere i år.

– Totalt er det ca. 15-18 personer som vil være i aktivitet på disse to prosjektene utover året, avslutter Tangen.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen