Lemminkäinen med ny asfaltrekord

Lemminkäinen med ny asfaltrekord

Aldri før har en avdeling i Lemminkäinen Norge produsert like mye asfalt på én dag.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mandag denne uken produserte og la asfaltoperatører fra selskapets avdelingen på Forus 3 100 tonn asfalt for TT Anlegg og Statnett i Setesdalen.

- På det meste hadde vi 34 biler i sving opp og ned Setesdalen, som fraktet asfalt fra Kristiansand til utleggerlaget i arbeid på anlegget i Åseral, sier Stian Sele, avdelingssjef ved Lemminkäinen Norges avdeling på Forus.

Rekorden ble satt i arbeid for TT Anlegg, som har hovedentreprisen på byggingen av tre kilometer vei opp til Honna transformatorstasjon i Åseral for Statnett. Asfalten ble fraktet med fire båter fra Lemminkäinens avdelinger på Forus og Karmøy.

- Vi startet å produsere asfalten allerede på lørdag. På grunn av beliggenheten 10 mil fra Kristiansand ble det i planleggingsfasen klart at den beste måten å løse logistikken på var å kjøre intensiv produksjon over to dager. Tirsdag produserte, transporterte og la vi 2 400 tonn asfalt, sier Sele.

Tilførselsveien har et solid bærelag med 175 kg tykkelse, noe som var med på å gjøre rekordproduksjonen mulig. Forus-avdelingen har også satt ny avdelingsrekord når det gjelder gjenbruksproduksjon. Gjenbruksandelen i asfalten endte på hele 40 prosent.

- En fantastisk innsats fra alle involverte. Jobben gikk etter planen, og samarbeidet med TT Anlegg og underentreprenører var meget godt, avslutter Sele.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen