Lederteamet til Ringeriksbanen og E16 på plass

Lederteamet til Ringeriksbanen og E16 på plass

Det legges opp til byggestart i 2019 og åpning i 2024 for Ringeriksbanen og E16. Nå er teamet som skal lede planlegging og utbygging av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ansatt i Jernbaneverket. Utover året vil prosjektorganisasjonen vokse videre, og trolig være 25-30 personer ved årets slutt.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Klokkersveen startet som prosjektdirektør 1. mars, Vik starter 17. mars, mens de øvrige vil tiltre sine stillinger utover våren.

[factbox id="1"]

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven sammen med så mange dyktige personer, og ser fram til å skape et godt og slagkraftig lag. Oppgavene står i kø, og det er veldig mye som skal på plass i løpet av kort tid. Ambisjonen om byggestart i 2019 og åpning i 2024 er motiverende og vil kreve mye av oss, omgivelsene og myndighetene. - Dette blir spennende! sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

- Jeg er svært tilfreds med at lederteamet nå er på plass, og at vi har lykkes med å sette sammen et tverrfaglig team med svært relevant erfaringsbakgrunn. Her er flere ingeniører og realister, solid kommersiell kompetanse, og relevant miljøfaglig bakgrunn. Det er tung erfaring fra alle nesten alle relevante roller i et så omfattende prosjekt, både som byggherre, rådgiver, entreprenør og ulike myndighetsroller. Det har vært stor interesse for stillingene, og det er tydelig at mange har vært tiltrukket av muligheten til å bygge et prosjektteam fra starten, – og samtidig sikte mot gjennomføringen av et av landets mest spennende prosjekter, sier assisterendejernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen