LED-lys reduserer antall trafikkuhell

LED-lys reduserer antall trafikkuhell

Samarbeidet mellom ÅF Lighting og Statens vegvesen førte til scenografiske belysningsløsninger langs E6. Målet var å bryte motorveiens monotoni og redusere antall trafikkuhell.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[img id="1"]

Spektakulær og funksjonell belysning

E6 er en av de lengste motorveiene i Norge. Den strekker seg fra Trelleborg i Sverige fram til Kirkenes i Nord-Norge. ÅF Lighting, et svensk teknisk konsulentselskap, har siden 2008 vært ansvarlig for å skape både funksjonelle og spektakulære belysningsløsninger mellom Gardermoen og Biri i Norge.

Strandlykkja - uforglemmelig lysopplevelse

Strandlykkja er foreløpig det mest spektakulære prosjektet på E6. Omlag 70 km nord fra Oslo står 19 massive, 12 meter høye trestolper som skiller seg ut i landskapet. En dynamisk pallet av skiftende nordlysfarger møter bilister som passerer stolpene ved rasteplassen på kveldstid. Prosjektet gir en spennende og uforglemmelig lysopplevelse.

[img id="2"]

Mindre lysforurensing

PULS er ÅF Lighting sitt konsept som ble utviklet for motoveien E6. Begrepet PULS brukes i denne sammenheng for synliggjøre ulike rytmer, frekfenser, ulike grader av stimuli og ulike geometriske forløp. I konseptet ble det lagt vekt på at belysningen ikke skulle skape lysforurensing.

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen