Lavere kostnadsanslag for kryssing av Romsdalsfjorden

Lavere kostnadsanslag for kryssing av Romsdalsfjorden

Statens vegvesens nye kostnadsanslag for E39 mellom Vik i Vestnes og Julbøen i Molde er på 14,5 milliarder kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er 1,9 milliarder kroner lavere enn tidligere anslag, som var på 16,4 milliarder kroner. Usikkerheten i anslaget har også gått ned, fra 25 prosent til 10 prosent.

- Usikkerheten går ned fordi planene har blitt mer detaljerte. Vi vet mer om grunnforhold, vindforhold og tekniske løsninger nå. Kostnadsanslaget er gjort på grunnlag av reguleringsplanen som allerede er vedtatt i Midsund og Vestnes og som kommunestyret i Molde skal behandle nå i desember, sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen Region midt.

- Solid anslag

Hun sier kostnadsanslaget som nå er gjort et solid anslag, som også er kvalitetssikret av Vegdirektoratet. Det er fortsatt uavklarte forhold knyttet til kryssløsningen på Nautneset i Midsund. Kostnadsanslaget tar høyde for dette.

Metoden som er brukt på å beregne kostnaden på prosjektet er den samme metoden som blir brukt på alle Statens vegvesens prosjekter over hele landet. En bredt sammensatt gruppe med fagkunnskap på både tekniske detaljer og prising av disse prissetter hver eneste del av prosjektet.

Sammenlignbare prosjekt

- I denne prosessen brukes også erfaringspriser for sammenlignbare prosjekt andre steder i landet som er under bygging eller er bygd de siste årene. I dette anslaget har vi for eksempel brukt erfaringene fra E6 Hålogalandsbrua, rv. 7/13 Hardangerbrua og rv. 13 Solbakktunnelen (Ryfast).

Prosjektet er ferdig planlagt om Molde kommune vedtar reguleringsplanen i desember. Det vil da være opp til Stortinget om prosjektet skal gjennomføres i neste periode av Nasjonal transportplan (2018-2029). Planen blir vedtatt i Stortinget i juni neste år.

E39 Ålesund-Molde

Statens vegvesen Region midt er godt i gang med planlegging på store deler av E39 mellom Ålesund og Molde, i tråd med regjeringens ambisjon om en utbedret og ferjefri E39 innen 2035. Kryssingen av Romsdalsfjorden var den største usikkerheten for totalkostnaden på E39 Ålesund-Molde.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen