Lavere kostnadsanslag for kryssing av Romsdalsfjorden

Lavere kostnadsanslag for kryssing av Romsdalsfjorden

Statens vegvesens nye kostnadsanslag for E39 mellom Vik i Vestnes og Julbøen i Molde er på 14,5 milliarder kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er 1,9 milliarder kroner lavere enn tidligere anslag, som var på 16,4 milliarder kroner. Usikkerheten i anslaget har også gått ned, fra 25 prosent til 10 prosent.

- Usikkerheten går ned fordi planene har blitt mer detaljerte. Vi vet mer om grunnforhold, vindforhold og tekniske løsninger nå. Kostnadsanslaget er gjort på grunnlag av reguleringsplanen som allerede er vedtatt i Midsund og Vestnes og som kommunestyret i Molde skal behandle nå i desember, sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen Region midt.

- Solid anslag

Hun sier kostnadsanslaget som nå er gjort et solid anslag, som også er kvalitetssikret av Vegdirektoratet. Det er fortsatt uavklarte forhold knyttet til kryssløsningen på Nautneset i Midsund. Kostnadsanslaget tar høyde for dette.

Metoden som er brukt på å beregne kostnaden på prosjektet er den samme metoden som blir brukt på alle Statens vegvesens prosjekter over hele landet. En bredt sammensatt gruppe med fagkunnskap på både tekniske detaljer og prising av disse prissetter hver eneste del av prosjektet.

Sammenlignbare prosjekt

- I denne prosessen brukes også erfaringspriser for sammenlignbare prosjekt andre steder i landet som er under bygging eller er bygd de siste årene. I dette anslaget har vi for eksempel brukt erfaringene fra E6 Hålogalandsbrua, rv. 7/13 Hardangerbrua og rv. 13 Solbakktunnelen (Ryfast).

Prosjektet er ferdig planlagt om Molde kommune vedtar reguleringsplanen i desember. Det vil da være opp til Stortinget om prosjektet skal gjennomføres i neste periode av Nasjonal transportplan (2018-2029). Planen blir vedtatt i Stortinget i juni neste år.

E39 Ålesund-Molde

Statens vegvesen Region midt er godt i gang med planlegging på store deler av E39 mellom Ålesund og Molde, i tråd med regjeringens ambisjon om en utbedret og ferjefri E39 innen 2035. Kryssingen av Romsdalsfjorden var den største usikkerheten for totalkostnaden på E39 Ålesund-Molde.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen