R600 passer godt der grunnforholdene er vanskelige eller det er behov for en lav bro.
R600 passer godt der grunnforholdene er vanskelige eller det er behov for en lav bro. (Foto: Maxbo Teknikk)

Lav fagverksbru for vanskelig terreng

Grunnforholdene ved ny E16 i Bærum er dårlige. Med begrenset plass på anleggsstedet ble valget R600 – en svært lav fagverksdrager. Med bredde 1,25 m og høyde på bare 1,36 m får du et nærmest kvadratisk tverrsnitt.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Fagverket gir en lett, sikkert og enkel konstruksjon, sier teknisk sjef Christoffer Endre Odden i Maxbo Teknikk AS.

Dårlig grunn, høy vannstand

Flere vanskelige byggeforhold som dårlig grunn, lav byggehøyde og høy vannstand, gangtrafikk samt en rekke miljøhensyn.

– Det er ikke veldig mye til gode grunnforhold på parsellen vår. Halvparten er bra fjell, den andre består av bløte masser og kvikkleire med 40 meter ned til fjell. Da kan vi ikke bruke tradisjonell dekkreis, sier prosjektsjef Dan Granerud i Implenia Isachsen.

På parsellen har det gått med rundt 58 000 løpemeter med betongpæler.

- Dan Granerud

– Grunnforholdene har ført til et enormt stabiliseringsarbeid, og den største pælejobben vi noen gang har gjort. Til sammen har det gått med rundt 58 000 løpemeter med betongpelær, forteller han.

Fagverksdrager er ståldrager som benyttes for å forsere bruspenn uten å bygge opp støtte fra terreng. Det benyttes gjerne der stålreis fra bakken ikke er mulig. Vanlige fagverk er ofte høye og slanke, men på grunn av den begrensede plassen passet ikke de tradisjonelle brudragerne.

Fagverket gir bedre stabilitet under bygging, noe som er bra for sikkerheten på byggeplassen. Foto: Maxbo Teknikk

– R600 er en drager med litt spesiell geometri. Med bredde 1,25 m og høyde på bare 1,36 m får du et nærmest kvadratisk tverrsnitt. Det gjør at den blir veldig stabil, med minimal fare for vipping under innheising og montering, sier Odden.

– Konstruksjonen er veldig stabil, og den tar ikke mye plass. Bjelkene bygger mindre under broen, det er gunstig når vi for eksempel krysser Sandvikelva, da blir det mindre risiko for at vannet tar opp i ved flom, sier Granerud.

Bedre stabilitet gir bedre sikkerhet

Denne modellen passer godt der grunnforholdene er vanskelige eller det er behov for en lav bro.

– Broen gir bedre stabilitet under bygging, det er bra for sikkerheten på byggeplassen. Den er lett å håndtere. Det er et bra produkt, og denne løsningen er det mulig å bruke på andre prosjekt. Begrensingen blir lengden på spennet, sier Granerud.

Med bredde 1,25 m og høyde på bare 1,36 m får du et nærmest kvadratisk tverrsnitt.

- Christoffer Endre Odden

R600 er konstruert for bruspenn fra 12 til 20 meter, men Maxbo Teknikk jobber med å videreutvikle for lengre bruspenn. Bærekonstruksjonen som ble utviklet til E16-prosjektet, er allerede planlagt i bruprosjekter andre steder i landet. R600 brukes til bygging av Seutbrua i Fredrikstad og den har erstattet Hjøllo bru i Odda som ble tatt av flom for noen år siden.

– Flere som har sett broen på Vestlandet kontakter oss. De ser at dette er en enkel og god løsning, sier Odden.

Fakta

Implenia Isachsen er et arbeidsfelleskap som har kontrakt med Statens vegvesen for den 1,5 km lange strekningen Rud–Wøyen på nye E16. Parsellen har 11 konstruksjoner (9 bruer og 2 kulverter). Tre av bruene bygges ved hjelp av fagverksbjelker av typen R600, levert av Maxbo Teknikk.

Til toppen