Lanserer ny støtteordning for elbillading

Lanserer ny støtteordning for elbillading

Oslo kommune innfører en ny støtteordning for borettslag og sameier som ønsker å bygge ladeinfrastruktur for elbiler.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– 70 prosent av boligene i Oslo er i borettslag og sameier. Skal vi lykkes å redusere utslippene fra trafikken er vi avhengig av at borettslagene bygger ut ladepunkter for elbil i høyt tempo, sier Heidi Sørensen, leder for Klimaetaten i Oslo kommune.

Oslo har vedtatt en av verdens mest ambisiøse klimastrategier. Transport står for to tredjedeler av utslippene i Oslo, og det er på dette området de kraftigste virkemidlene kommer.

Utbygging av ladeinfrastruktur er avgjørende for å øke andelen elbiler i trafikken.

Om støtteordningen

Tilskudd skal gå til oppgradering eller etablering av infrastruktur i borettslag og sameier.

Tilskuddet er maksimalt 20 prosent av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 5 000 kr per ladepunkt det legges til rette for. Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 1 000 000 kr. Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd og det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet.

– Vi forventer at støtteordningen vil bidra til rask etablering av flere ladepunkter, og har allerede fått henvendelse fra flere interesserte borettslag, sier Sørensen.

Borettslag plikter å legge til rette for lading

Stortinget har nylig lovfestet retten til å få lade også i borettslag. Det er kun i spesielle tilfeller det kan nektes. Oslo kommune vil bidra til at lading blir mulig ved å støtte utbygging av det som trengs fram til ladepunktet.

– Hver fjerde solgte bil i Oslo er en elbil. Det er ingen tvil om at både beboere og boligkjøpere som vurderer borettslagsleiligheter vil vektlegge tilgang til lading. Derfor forventer vi stor pågang av søkere til den nye ordningen, sier Sørensen.

Støtteordningen åpnet for søknader 8.juni.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen