Viken mener at branntrening med VR gir bedre kunnskap sammenlignet med tidligere praksis.
Viken mener at branntrening med VR gir bedre kunnskap sammenlignet med tidligere praksis. (Bilde: Feiring bruk)

Lærer seg å slukke brann med VR i pukkverket

Feiring bruk var først i Norge til å bestille branntrening med kunstig virkelighet. Et branntilløp på ett av anleggene ga nylig bekreftelsen på at investeringer i sikkerhetshetstrening er viktig og riktig.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- En virkelighetstro læringssituasjon og effektiv gjennomføring gjorde valget av kursleverandør enkelt, sier HMS-leder på Feiring bruk, Ole Viken.

- Jeg så med en gang at dette er midt i blinken for vårt behov, sier Viken.

Han var på et arrangement hos en e-læringsleverandør da han fikk prøve VR-briller og håndslukker fra Securitas. Feiring-konsernet driver hovedsakelig med pukkverk og asfalt. Med 175 ansatte fordelt på ti adresser på Østlandet og en rekke mobile anlegg, er det en utfordring å samle medarbeiderne. 

- Logistikken er krevende når vi forsøker å gjennomføre kurs og kompetanseheving uten at det går utover produksjonen. Vi sparer penger og kan trene bedre når vi nå kombinerer e-læring med praktisk øvelse på en lettvint måte i et pauserom eller en spisesal. Samtidig får vi øvd oss på scenarier som er mer relevante for oss enn å stå og slokke i et oljefat.

Branntrening med VR

I den praktiske branntreningen brukes en håndslukker, og VR-brillene viser hvorvidt man lykkes med pulverapparatet. Det er tre scenarier tilgjengelig: Hotellrom, kjøkken og teknisk rom. Flere kommer fortløpende til. Feiring Bruk har nå også bestilt sitt eget scenario tilpasset deres arbeidsmiljø.

Branntrening med VR-teknologi:

Med e-læring og VR-teknologi vil liv reddes og store verdier spares. Teknologien og konseptet er utviklet i Norge. Tjenesten gjør det enklere for virksomheter å møte sine lovpålagte krav. Liv reddes og store verdier spares når flere trenes i å forebygge og slukke brann. Ifølge brannmenn er opplæring med kunstig virkelighet noe av det mest realistiske de har opplevd.

- All steinen vår brenner jo ikke så godt, men vi har store mengder maskiner, elektromotorer, hydraulikkolje og transportbånd av gummi. Dette gir såpass vanskelige forhold at til og med brannvesenet kan ha utfordringer med å få kontroll på slike branner. Derfor er det viktig å komme tidlig inn og få slukket så fort som mulig, forteller Viken. 

De hadde nylig branntilløp på ett av pukkverkene, og selv om skadeomfanget var begrenset, har det vært en påminnelse om behovet for jevnlig branntrening og kostnadene ved stopp i produksjonen.

Viken mener at branntrening med VR gir bedre kunnskap sammenlignet med tidligere praksis.

- Jeg håper og tror at våre ansatte synes at dette både er gøy, nytt og spennende. Det gir jo en veldig god opplevelse, og scenariene er veldig virkelighetstro. Her kan man jo også vente litt og la brannen utvikle seg, og man kan orientere seg i rommet og se hvordan det påvirker sikt og spredning. Du får en mer virkelighetsnær situasjon, og jeg vil si at det er mer krevende å slukke brannen her enn i oljefatet. Dette er en veldig god metode, sier han.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen