Lader batteriene for et fornybart kraftsystem

Lader batteriene for et fornybart kraftsystem

Accionas energidivisjon har tatt viktige nye skritt på veien mot et fornybart energisystem ved å utvikle lagringsløsninger for vindkraft som øker fleksibiliteten og gir en langt tryggere og mer stabil strømforsyning.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Anlegget er knyttet til Accionas test-vindpark Barasoain i Navarra i Nord-Spania, men løsningen skal også benyttes for selskapets kommersielle vindparker. Systemet går i all enkelhet ut på å installere store batterier med kapasitet til å jevne ut forskjellene mellom tilbud fra vindkraftanlegget og etterspørsel fra markedet.

Fra fossile elektrisitetskilder til fornybare

Europa er i ferd med å gjennomgå en storstilt omlegging fra fossile elektrisitetskilder til fornybare, men hverken vind eller sol kan tilpasses forbruk på samme måte som et vannmagasin eller et kullkraftverk. Det problemet jobber nå Acciona med å løse ved vindparken Barasoain. Batteriene, som i likhet med vindmøllene er koblet rett på nettet, er lagret i separate beholdere. Et 1 MW/0,39MWh batteri med rask reaksjonstid som kan opprettholde 1MW over en periode på 20 minutter, og ett 0,7 MW/0,7MWh batteri med tregere responstid, men større autonomi, som kan besørge 0,7 MW i én time. Begge batteriene er basert på Li-Ion Samsung SDI-teknologi og er koblet opp til en av de fem vindturbinene i Accionas testpark, en turbin på tre MW av typen AW116/3000. Dermed kan batteriene absorbere strøm når vindmøllene produserer mer enn hva som etterspørres, og deretter pumpe den lagrede strømmen ut i nettet hvis vinden løyer eller etterspørselen stiger.

Vunnet Eolo-prisen for innovasjon

I tillegg har Acciona utviklet software som kan brukes til å simulere lagringsbehov ved eksisterende eller prosjekterte fornybare kraftverk. Med programmet, som har vunnet Eolo-prisen for innovasjon av den spanske vindkraftforeningen, kan man beregne og optimalisere batteribehov med utgangspunkt i tekniske, økonomiske og strategiske aspekter, mens man samtidig tar høyde for behov og produksjons- og nettkapasitet.
Batteriløsningen er ennå på et tidlig stadium. Men løsningen viser at batterier kan spille en rolle i større kraftproduksjon, ikke bare i husholdningsløsninger eller i områder med begrenset eller ingen nettilknytning. Prognoser peker i retning av at man om noen år vil kunne øke energilagring i batterier fra dagens kapasitet på 360 MW til opp mot 14 000 MW. Det vil være et vesentlig bidrag til fornybarsatsingen i Europa.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen