Lader batteriene for et fornybart kraftsystem

Lader batteriene for et fornybart kraftsystem

Accionas energidivisjon har tatt viktige nye skritt på veien mot et fornybart energisystem ved å utvikle lagringsløsninger for vindkraft som øker fleksibiliteten og gir en langt tryggere og mer stabil strømforsyning.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Anlegget er knyttet til Accionas test-vindpark Barasoain i Navarra i Nord-Spania, men løsningen skal også benyttes for selskapets kommersielle vindparker. Systemet går i all enkelhet ut på å installere store batterier med kapasitet til å jevne ut forskjellene mellom tilbud fra vindkraftanlegget og etterspørsel fra markedet.

Fra fossile elektrisitetskilder til fornybare

Europa er i ferd med å gjennomgå en storstilt omlegging fra fossile elektrisitetskilder til fornybare, men hverken vind eller sol kan tilpasses forbruk på samme måte som et vannmagasin eller et kullkraftverk. Det problemet jobber nå Acciona med å løse ved vindparken Barasoain. Batteriene, som i likhet med vindmøllene er koblet rett på nettet, er lagret i separate beholdere. Et 1 MW/0,39MWh batteri med rask reaksjonstid som kan opprettholde 1MW over en periode på 20 minutter, og ett 0,7 MW/0,7MWh batteri med tregere responstid, men større autonomi, som kan besørge 0,7 MW i én time. Begge batteriene er basert på Li-Ion Samsung SDI-teknologi og er koblet opp til en av de fem vindturbinene i Accionas testpark, en turbin på tre MW av typen AW116/3000. Dermed kan batteriene absorbere strøm når vindmøllene produserer mer enn hva som etterspørres, og deretter pumpe den lagrede strømmen ut i nettet hvis vinden løyer eller etterspørselen stiger.

Vunnet Eolo-prisen for innovasjon

I tillegg har Acciona utviklet software som kan brukes til å simulere lagringsbehov ved eksisterende eller prosjekterte fornybare kraftverk. Med programmet, som har vunnet Eolo-prisen for innovasjon av den spanske vindkraftforeningen, kan man beregne og optimalisere batteribehov med utgangspunkt i tekniske, økonomiske og strategiske aspekter, mens man samtidig tar høyde for behov og produksjons- og nettkapasitet.
Batteriløsningen er ennå på et tidlig stadium. Men løsningen viser at batterier kan spille en rolle i større kraftproduksjon, ikke bare i husholdningsløsninger eller i områder med begrenset eller ingen nettilknytning. Prognoser peker i retning av at man om noen år vil kunne øke energilagring i batterier fra dagens kapasitet på 360 MW til opp mot 14 000 MW. Det vil være et vesentlig bidrag til fornybarsatsingen i Europa.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen