E105 Hessing – Storskog i Finnmark.
E105 Hessing – Storskog i Finnmark. (Foto: Bernt Nilsen)

Kven blir den vakraste i Noreg?

Kven blir den vakraste i Noreg?

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Av 40 gode forslag rundt om i landet har juryen no valgt ut sju vegar som skal kjempe om å bli den vakraste vegen.

– Det er eit stort spenn blant årets finalistar som alle er gode forbilde. Frå dei store vegprosjekta til gater der ein håndterar overvatn. Prosjekta er gode både når det gjeld store grep og detaljar. Det er artig å sjå kor høgt nivået er, vi er verkeleg imponerte.

Det seier Alf Støle og Sunniva Schjetne i Statens vegvesen som er fagsekretariat for juryen. I år er det 30 år sidan Vakre vegars pris vart delt ut for første gang. Det er førebels ikkje avklart når vinnaranlegget vert offentleggjort, men her er finalistane:

  • E6 Frya – Sjoa
  • E6 Kolomoen – Minnesund
  • E105 Hessing – Storskog
  • Gladengveien på Ensjø i Oslo
  • Deichmansgate i Oslo
  • Holmestrand stasjon
  • Hovedgata-Holgata i Tvedestrand

Viktig er evna til å forstå både landskap og vegplanlegging og at kompetansen er brukt i alle trinn – frå planlegging til bygging.

– Resultat må og vitne om respekt for omgjevnadane og ivareta trafikktryggleiken, understrekar Schjetne og Støle.

Vakre vegers pris

’Vegdirektørens pris for vakre veger’ – som prisen offisielt heter – er en prestisjetung hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen.

Vegdirektørens pris er opprettet og blir utdelt av Vegdirektoratet ved vegdirektøren. Prisen er en hederspris for anlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene. Det kan være veger, gater, bruer, tunneler eller tilhørende anlegg og utstyr. Anlegget må være en del av det offentlige vegnettet.

Prisen kan tildeles hele eller deler av et anlegg.

Det er en forutsetning at kvalifiserte prisobjekter er helhetlig utformet i forhold til sine omgivelser, og fungerer godt for sine formål med tanke på miljø, trafikksikkerhet, fremkommelighet og teknologi.

I 2008 ble det i tillegg innført en Vakre vegers pris for anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold. Prisen er innstiftet og deles ut av vegdirektøren.

Deichmans gate i Oslo. Foto: Janicke Ramfjord Egeberg / Asplan Viak
E6 Frya – Sjoa. Foto: Arild Solberg / Statens vegvesen
Rasteplassen ved Strandlykkja langs E6 Kolomoen – Minnesund. Foto: Tomasz Majewski
Gladengveien på Ensjø i Oslo. Foto: Henriette Erken Busterud
Holgata i Tvedestrand. Foto: Dag Jenssen
Juryen fra venstre: juryleder Ola Bettum (Norske landskapsarkitekters forening), Marte Aas (Kunst i offentlig rom), Kirsten G. Lunde (NMBU), Siri Merethe Bakken (NTNU), Anne Aude (Riksantikvaren), Berit Okstad(Tekna), vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Henrik Lundberg (Norske arkitekters landsforbund). Foto: Henriette Erken Busterud

MILJØ/20. mars 2019

Utvider Miljøpakken med åtte milliarder fra staten

Trondheimsområdet får åtte milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående. Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Les hele saken

Til toppen