Kvalitetsløft på T-banen i Oslo

Kvalitetsløft på T-banen i Oslo

Driften av kioskene på T-banen i Oslo har vært ute på anbud, og det er i dag signert en avtale mellom Sporveien og Narvesen, ved Reitan Convenience.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Samarbeidet vil ha en varighet på inntil 15 år, og innebærer en total oppgradering av kjedens utsalgssteder langs hovedstadens T-banelinjer.

- Sporveien T-banen runder inneværende år 100 millioner reiser og det er viktig for oss å legge til rette for økt trivsel og funksjonalitet på stasjonsområdene. Denne avtalen bidrar sterkt til det og vi gleder oss til å se de nye flotte kioskene på stasjonene våre, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

Sporveien og Narvesen er mangeårige samarbeidspartnere langs skinnegangene i Oslo. Med den nye avtalen, som har oppstart 1. juli i år, skal 27 T-banestasjoner rustes opp med et nytt og moderne Narvesen-konsept.

[img id="1"]

- Samarbeidet vil også generere økte inntekter til kollektivtrafikken, og totalt vil avtalen kunne gi Sporveien inntekter på mellom 200 og 300 millioner kroner. Det kommer godt med da det er et betydelig oppgraderingsbehov blant annet på infrastruktur og stasjoner, sier Hellesjø.

Raskere og hyggeligere handel

Det nye Narvesen-konseptet har først og fremst fokus på hurtighet for travle reisende. Ved bruk av blant annet selvbetjente ekspresskasser og smart innredning skal kunder kunne gå inn i butikken, finne det de skal ha, betale og være ute igjen på under ett minutt. Butikkene utstyres i tillegg med nytt interiør, farger og design.

- Narvesen ble etablert langs norske jernbaneskinner for over 120 år siden, og trafikknutepunkter er fortsatt våre aller viktigste beliggenheter. Derfor er vi svært glade for at vi nå forlenger avtalen med Sporveien. Vi ser frem til å styrke vår satsning på kvalitetsmat og –drikke, lesestoff og tjenester til folk på farten fremover, sier administrerende direktør i Reitan Convenience, Magnus Reitan.

Avtalen åpner også opp for at partene sammen kan se på mulige innovasjonsprosjekter som kan være med på å utvikle stasjonene ytterligere.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen