Kvalitet, miljø og HMS på Stein i Vei 2017

Kvalitet, miljø og HMS på Stein i Vei 2017

Topp og bredde møtes når Statens Vegvesen, politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og ledende forskningsmiljøer møter stein- og veibyggerbransjen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fremtidens veiteknologi, kvalitetskrav, HMS og miljø er de viktigste stikkordene på årets Stein i Vei som arrangeres 1.-3. mars på Scandic Nidelven i Trondheim.

Norsk Bergindustri og Veiteknisk Institutt arrangerer Stein i Vei for 32. gang, og seminaret har fått solid fotfeste i bransjen.

– Stein i Vei samler hvert år store deler av produsentene av pukk, grus og asfalttilslag til faglige diskusjoner, sosialt samvær og hygge for bransjekollegaer fra hele landet, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.

Relevante temaer, solid deltakelse

Framtidens veibygging hviler på strenge krav om kvalitet, miljø og HMS. Dette preger også temaene på årets arrangement som trekker mange deltakere fra hele landet.

– Dette er en bransje som er opptatt av å lære av hverandre og være i forkant når det gjelder kvalitet og teknologi. Nær 200 deltakere vitner om at programmet fenger og at temaene oppleves relevante, sier Gammelsæter.

Store samferdselsprosjekter skal i gang over hele landet. Det krever tilgang til enorme mengder råstoffer av rett kvalitet på rett sted.

– Vi ser at samarbeidet mellom produsenter, myndigheter og forvaltning kan bli mye bedre. Det er store lokale kompetanseforskjeller hos innkjøpere og planleggere. Vi håper myndighetene vil søke råd hos leverandørene i mye større grad enn vi har sett hittil, sier Gammelsæter.

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen