Kvalitet, miljø og HMS på Stein i Vei 2017

Kvalitet, miljø og HMS på Stein i Vei 2017

Topp og bredde møtes når Statens Vegvesen, politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og ledende forskningsmiljøer møter stein- og veibyggerbransjen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fremtidens veiteknologi, kvalitetskrav, HMS og miljø er de viktigste stikkordene på årets Stein i Vei som arrangeres 1.-3. mars på Scandic Nidelven i Trondheim.

Norsk Bergindustri og Veiteknisk Institutt arrangerer Stein i Vei for 32. gang, og seminaret har fått solid fotfeste i bransjen.

– Stein i Vei samler hvert år store deler av produsentene av pukk, grus og asfalttilslag til faglige diskusjoner, sosialt samvær og hygge for bransjekollegaer fra hele landet, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.

Relevante temaer, solid deltakelse

Framtidens veibygging hviler på strenge krav om kvalitet, miljø og HMS. Dette preger også temaene på årets arrangement som trekker mange deltakere fra hele landet.

– Dette er en bransje som er opptatt av å lære av hverandre og være i forkant når det gjelder kvalitet og teknologi. Nær 200 deltakere vitner om at programmet fenger og at temaene oppleves relevante, sier Gammelsæter.

Store samferdselsprosjekter skal i gang over hele landet. Det krever tilgang til enorme mengder råstoffer av rett kvalitet på rett sted.

– Vi ser at samarbeidet mellom produsenter, myndigheter og forvaltning kan bli mye bedre. Det er store lokale kompetanseforskjeller hos innkjøpere og planleggere. Vi håper myndighetene vil søke råd hos leverandørene i mye større grad enn vi har sett hittil, sier Gammelsæter.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen