Kulturbærer av stolte bergverkstradisjoner

Kulturbærer av stolte bergverkstradisjoner

Norsk fjellsprengningsmuseum er unikt i internasjonal sammenheng, en kulturbærer som forvalter anleggshistorie tuftet på stolte tradisjoner. Museet tar besøkende med på en historisk reise og viser utvikling av en bransje preget av løsningsorientert innstilling, hard arbeidsinnsats og godt lagspill.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Norsk fjellsprengningsmuseum viser hvordan vi har bidratt til å bygge landet med industri, kraftverk, vei og jernbane. Inne 240 meter inn i det rå fjellet ved ligger ved Hunderfossen ligger Norsk fjellsprengningsmuseum (NFSM). Et museum som viser glimt av den autentiske og dramatiske fjellsprengningshistorien. Her kan besøkende bli med på en spennende reise gjennom norsk fjellsprengningshistorie, tunnelvandring gjennom lys, lyd og bilde i fjellet der det drypper fra taket. Museets hovedattraksjon er en 240 meter lang tunnel. Tunnelen har flere nisjer, og en flott berghall som leies ut til arrangementer.

Museet tar vare på de mange kulturskattene fra norsk fjellsprengningshistorie, samt videreformidler kunnskap til kommende generasjoner av bergarbeidere.

Sikre anleggsteknisk historie

Planleggingen med museet startet i 1990, da Statkraft satte ned et utvalg som fikk i oppdrag å kartlegge tiltak og planer for å sikre anleggsteknisk historie. Aktuelle firma ble invitert, det ble dannet en stiftelse og en prosess med formidabel dugnadsinnsats var i gang. Planer ble utarbeidet og ledig kapasitet fra OL-anleggene på Lillehammer ble satt i sving.

[img id="1"]

Timingen var perfekt og en tunnel var ferdig sprengt i februar 1993. I tillegg til dugnadsinnsatsen, ble det innvilget 20 mill. fra Samferdselsdepartementet. Senere gikk Statkraft inn med 1,5 mill. gjennom Statkraftfondet. Maskiner, utstyr og mannskap ble transportert fra Gjøvikhallen til Hunderfossen. En lokal yrkesskole bidro med å fjerne betydelige mengder løsmasser som en del av undervisningen. Norsk fjellsprengningsmuseum (NFSM) ble offisielt åpnet den 19. juni 2004. Ved åpning ble museet med alt utstyr og inventar offisielt overrukket Norsk vegmuseum, som i dag står som eier og ansvarlig for driften av museet.

Et eget bergrom

Vegmuseet får bistand med kunnskap, anskaffelse av utstyr og videreutvikling gjennom en egen forening bestående av representanter fra følgende 18 hovedmedlemsbedrifter:

Som en del av berganlegget ved museet ble det sprengt ut et eget bergrom – Berghallen; med gode muligheter for kurs og seminarer samt sosiale tilstelninger for opp til 200 personer. Museet har tilgjengelig eget "kokkelag" i gourmetklassen i form av de som driver restauranten ved vegmuseet i gamle Lysaker Gjestgiveri.

 

Artikkelen er basert på Norsk fjellsprengningsmuseum 10 år. Av ingeniørgeolog Morten Lund, og siv.ing. Jan K.G.Rohde.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen