I juni i år åpnet Norges første «minibank» for digital valuta på The Kasbah Hub i Oslo.
I juni i år åpnet Norges første «minibank» for digital valuta på The Kasbah Hub i Oslo. (Foto: iStock)

Kryptovaluta på vei inn norske BAE-næringen?

Vil bruken av digital valuta kunne bidra til endringen av byggenæringen? For å få svar på dette møtte vi leder Stephan Nilsson i Norges Bitcoin- og Blockchainforeningen, som er en av de fremste ekspertene i Norge på området.

  • Kryptovaluta
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Få vet hva de nye digitale valutaene egentlig er og hva de kan benyttes til. Langt færre kjenner til teknologien bak disse pengene. Det som er sikkert er at flere tar i bruk slike betalingsformer, også i Norge.

Verdien av digitale penger har økt voldsom etter at de ble introdusert tidlig på 2000-tallet. Tidlig i september i år ble den totale verdien av verdens 866 digitale valutatyper anslått til 312 milliarder norske kroner. 12 september i år kostet én bitcoin 34 301 kroner, som er mer enn en fordobling siden juli.

Skille mellom valuta og teknologi

Først må vi skille mellom selve valutaen – de digitale pengene – og teknologien som valutaen benytter, den som gjør det mulig å oppbevare, kontrollere og drive transaksjonene av pengeenhetene. Digital valuta er i bunn og grunn kun en liste over hvem som til en hvert tid eier hvor mye penger.

Plukker man teknologien fra hverandre, finner man egentlig lite nytt. Det hele er en database satt sammen i et nettverk av desentrale datamaskiner og bruk av databaserte kryptering som er en betingelse for all e-handel. Dette er en over 40 år gammel teknologi som alle banker bruker i dag. Det nye er måten det er koblet sammen, og koblingen til digital valuta. Til sammen danner dette en struktur som gjør at man får en database-bank som ingen kontrollerer.

Forenklet kan bruken av kryptovaluta, som den også kalles, sammenliknes med Vipps. Forskjellen er at det ikke er nødvendig med en bank – en tredjepart – for å gjennomføre transaksjonene, eller til oppbevaringen av verdiene – de elektroniske pengene. Alt blir lagret i et nettverk sammensatt av tusenvis av desentrale og uavhengige datamaskiner plassert rundt i verden.

I følge leder Stephan Nilsson i Norges Bitcoin- og Blockchainforeningen fungerer bruken av Bitcoin som en organisert, men uavhengig og desentralisert markedsplass.
I følge leder Stephan Nilsson i Norges Bitcoin- og Blockchainforeningen fungerer bruken av Bitcoin som en organisert, men uavhengig og desentralisert markedsplass. Foto: Erik Burås / Studio B13

De som gjennomfører transaksjonene trenger ikke bank, bankkonto, eller å oppgi identifikasjon eller geografi. Ingen kan få innsyn i transaksjonen hvis ikke brukerne åpner opp for innsyn. Blockchain-teknologien – eller blokkjeden på norsk – er et sikkert krypteringssystem benyttet som en digitalt distribuert regnskapsbok for økonomiske transaksjoner. En blokk inneholder et sett transaksjoner, samt et tidsstempel som en bekreftelse, som sikrer at blokken ikke kan endres uten at det oppdages 

Begrepet Blockchain viser til avanserte algoritmer som benyttes i programvare som brukes til å drifte det digitale pengesystemet. Handelen med de digitale pengene kan foregår direkte mellom to personer, én til én, eller selskaper (per to per), uten at noen banker eller stater er involvert. Man slipper mellommenn, eller en påtvunget tredjepart slik som advokater eller banker, hvis man ønsker det.  

Uavhengig og desentralisert markedsplass

I juni i år åpnet Norges første «minibank» for digital valuta på The Kasbah Hub i Oslo. Therese Helland er en av to gründere bak nettverket og coworkingstedet The Kasbah Hub. Der er det nå blitt mulig å kjøpe Bitcoin, den mest brukte digitale valutaen, med norske sedler. På kafeen hennes, The Kasbah, kan kundene også handle direkte med Bitcoin. Helland forteller at for deres del handler dette om å trekke til seg mennesker som er interessert i digital valuta på grunn av filosofien som ligger bak.

I følge leder Stephan Nilsson i Norges Bitcoin- og Blockchainforeningen fungerer bruken av Bitcoin som en organisert, men uavhengig og desentralisert markedsplass. Lagring av betalingsmidlet og transaksjonene kan skje uten bruk av en sentral organisasjon som har monopol på transaksjoner og lagring av valuta og informasjon.

– Det finnes ingen aktører som kan begrense eller regulere hvordan og hva som kan selges, slik som en bank eller en annen finansinstitusjon. Systemet tillater ubegrenset elektronisk handel uten både banker og kredittkortselskaper. Finansiering og lån kan organiseres på en sikker måte, med blockchain-teknologien bak valutaen Bitcion, forteller Nilsson.

– Betaling mottatt i Bitcoin er 100 prosent sikkert og man er helt uavhengige av det gamle banksystemet og deres rutiner, sier Nilsson.
– Betaling mottatt i Bitcoin er 100 prosent sikkert og man er helt uavhengige av det gamle banksystemet og deres rutiner, sier Nilsson. Foto: Erik Burås / Studio B13

– Betaling mottatt i Bitcoin er 100 prosent sikkert og man er helt uavhengige av det gamle banksystemet og deres rutiner. Systemet kan ikke hackes og det finnes ingen muligheter for en betaler å trekke ut betalingen, slik man kan med kredittkort. Tilbakebetaling skjer kun ved at selger trekker tilbake ved en ny transaksjon. Og alle transaksjonene er synlige og bygger på hverandre, sier Nilsson.

– Vår motivasjon for å fremme digital valuta og den underliggende blockhchain-teknologien er ideologisk betinget da det muliggjør desentralisering og mer frihet for enkeltmennesket, forteller Helland.

Hun har arbeidet mye i New York, og forteller at hun nå ser en stor forandring i USA med økt bruk og større tillit til kryptovaluta og blockchain-teknologi, særlig blant nye gründerbedrifter. 

Kryptovaluta og byggenæringen

Det geniale er at teknologien bak også kan benyttes til en uendelighet av andre leveranser enn penger. De fremste forkjemperne av såkalt kryptovaluta mener disse betalingsformene vil endre samfunnet på samme måte internett har gjort, som skyldes den underliggende teknologien bak digitale penger.

Det tilbys mange ulike digitale valutaer i markedet i dag. Bitcoin og Ethereum er de mest kjente og mest brukte digitale betalingsenhetene i verden i dag. Men det er teknologien bak disse kryptovalutaene som åpner opp for nye måter å drive bedrifter på. Blockchain-teknologien inneholder andre muligheter enn bare å overføre penger. Kjennere mener at bruken av blockchain-teknologi vil åpne opp for nye forretningsmodeller og framvekst av mange nye bedrifter som vi ikke kjenner til i dag. Samtidig vil nye bedrifter som vi i dag tar for gitt forsvinne, slik som Uber, Airbnb og Spotify.

«I byggeprosjekter kan den globale sannhetsdatabasen lagre viktig informasjon slik at den aldri kan manipuleres.»

- Stephan Nilsson

– Slike sentraliserte bedrifter kommer til å bli erstattet av desentraliserte blockchain løsninger. De som har tatt kryptovaluta mest i bruk er de som innser at dette er et bedre alternativ, siden verdien ikke er styrt av gjeld og inflasjon. Kryptovaluta er basert på tilgang og deflasjon, noe som også tiltrekker de som ser dette som investering og spekulasjon, forteller leder Stephan Nilsson i Norges Bitcoin- og Blockchainforeningen.

De ivrigste mener at med bruken av teknologien bak digital valuta kan man i fremtiden forenkle prosessene med betaling mellom og drift av selskaper. Systemet vil kunne legge til rette for at man i fremtiden kan håndtere fakturering, regnskap, betaling av avgifter og liknende, håndtert via en app som styrer blokkjeden.

Nilsson forteller at byggenæringen i fremtiden kan skaffe seg store fordeler ved å ta i bruk den nye teknologien. Spesielt der det er flere parter involvert i samme byggeprosjekt. Nilsson beskriver blockchain-teknologien som en ”global sannhetsdatabase”, lik en felles database der all informasjon i prosjektene lagres på en svært sikker måte og at ingen endringer kan foregå uten partenes samtykke. Blockchain likner en finansiell hovedbok, der man ikke kan slette eller endre allerede innmeldte transaksjoner uten at noe ser at det er gjort endringer. 

Det tilbys mange ulike digitale valutaer i markedet i dag. Bitcoin og Ethereum er de mest kjente og mest brukte digitale betalingsenhetene i verden i dag.
Det tilbys mange ulike digitale valutaer i markedet i dag. Bitcoin og Ethereum er de mest kjente og mest brukte digitale betalingsenhetene i verden i dag. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

– I byggeprosjekter kan den globale sannhetsdatabasen lagre viktig informasjon slik at den aldri kan manipuleres. Dette skyldes at systemet ikke kan hackes fordi hovedbok er lagret i et nettverk av tusenvis av datamaskiner som fungerer som speil av hverandre. Det man har avtalt står skrevet i ”stein” til evig tid. I tillegg kan systemet håndtere ulike typer administrativ informasjon, som kontrakter, avtaler, tidsrapporter, fakturaer, tegninger, tillatelser og materialbeskrivelser, forteller Nilsson.

Nilsson ramser opp en rekke eksempler på hvordan blockchain-teknologien kan benyttes innen den praktiske gjennomføringen i byggesektoren; tegninger; beregningsgrunnlag og data; måledata, testresultat, materialdata og innhold og prosedyrer. Han forteller at ved hjelp av blockchain-teknologien kan det bygges elementer som betjener smarte enheter i bygninger, maskiner og kjøretøyer.

Han mener blockchain-teknologien kan gir næringen en ny og unik mulighet til å skape tillit mellom uavhengige parter, uten at det er behov for en sentral tredjepart som begge partene i dag benytter på grunn av liten tillit mellom partene, som en bank, megler og advokattjenester. Den nye teknologien åpner opp for et system med større tillit til partene – siden alle parter har samme ubegrenset tilgang til å lese og skrive til denne ”globale sannhetskilden”. Alle datahistorikk står i databasen, ingenting kan slette eller sensurere informasjonen som er lagret der.

Smarte kontrakter

Med såkalte ”smarte kontrakter" kan blockchain-teknologien benyttes til automatisering av mange ulike operasjoner i byggenæringen. Det gjør man ved å utvikle en kommunikasjon mellom blockchain og de ulike programvarene som benyttes av selskapene i byggenæringen, såkalte noder. Måten man gjør det på, er først å etablere avtaler mellom partene, eller et sett av kommandoer, som er styrende programvare lagret i blockchain, og så utførers operasjonene av programvarene.

På kafeen til Therese Helland, The Kasbah, kan kundene også handle direkte med Bitcoin.
På kafeen til Therese Helland, The Kasbah, kan kundene også handle direkte med Bitcoin. Foto: Privat

- Dette kan være forsikringer, som når forsikringspolicyene fastsatt, foretar en automatisk utbetaling. Når byggekontraktene er avtalt og vilkårene er oppfylt vil interaksjonen mellom blockchain og den tilpassete programvarene (noden)utføre oppgaver, uten bruk av ressurser, i verken eget selskap eller utenforstående tredjeparter som banker eller andre mellommenn, forteller Nilsson.

- Det er imidlertid en rekke store forskjeller mellom en vanlig database og blockchain-teknologien der informasjonen blir garantert uendret, med tidsstempel. Det er ingen individuell organisasjon eller selskap som administrerer eller kontrollerer systemet , og alle skrive og lese informasjonen, sier han.

Nilsson forteller at fordelene med å bruke denne teknologien og økt automatisering er økt sikkerhet, både informasjonssikkerhet og fysisk sikkerhet. Økt informasjonsdeling, som gir mer effektive og sikrere prosesser, samt reduserte kostnader ved reduserte administrasjon, IT-operasjoner og ressurser benyttet til finansielle kostnader. Nilsson forteller at vi vil kunne se en forandring også inne lånefinansiering av store bygninger ved hjelp av kryptovaluta og blockchai- teknologi.

Råd til bedriftene

Nilsson mener den beste måten for bedriftene å møte denne digitale revolusjon er å sette seg godt inn i hva dette er, slik at de eventuelt kan velge rett teknologi. Han anbefaler at man lærer seg forskjellen mellom en kostnadseffektiv global distribuert åpen blockchain og de som er kostbare, slik som de som de sentraliserte privat-statsbasert DLT (Distributed Ledger Technology). Begynn med småskala proof of concept blockchain er hans anbefaling.

Til toppen