Kruse Smith fikk nytt oppdrag på Laksevegen

Kruse Smith fikk nytt oppdrag på Laksevegen

Entreprenøren Kruse Smith har fått jobben med å bygge ny veg i Snilldalen og ved Våvatnet på fylkesveg 714. Kontraktsummen er på 273 millioner kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Onsdag 8. april signerte Statens vegvesen og Kruse Smith kontrakten. Kruse Smith bygde også tre tunneler på Laksevegen i perioden 2011-2014.

– Nå skal vi først ha en samhandlingsprosess med entreprenøren der vi samstemmer forventninger og gjør avklaringer om bygginga. Vi regner med at entreprenøren begynner anleggsarbeidet i mai, noen måneder tidligere enn planlagt, og vi får dermed til kontinuerlig anleggsdrift i utbygginga av fv. 714, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Anleggsarbeidet lite merkbart for trafikantene

- Anleggsarbeidet vil stort sett foregå i urørt terreng. Dermed blir trafikantene på fv. 714 i liten grad berørt. Det kan likevel bli skiltet med lavere fartsgrense noen steder. I tillegg vil det bli flere tunge kjøretøy som utfører massetransport i området, sier Moe.

To tunneler i Snilldalen

Jobben Kruse Smith skal gjøre består av to deler.

Den nye vegen i Snilldalen vil gå fra Snilldalssæter til Snilldalsli, en strekning på 3,1 km. Fra Snilldalssæter føres den nye vegen videre nordover mot Snilldalen gjennom to trefeltstunneler, Fossantunnelen (744 meter) med fem prosent stigning og Snilldalstunnelen (490 meter) med sju prosent stigning. Det er ca. 175 meter veg i dagen mellom tunnelene.  Videre ligger vegen i sidebratt terreng ned mot Snilldalselva før den krysser elva med ei 64 meter lang bru og ligger på nordøstre side fram til den tilpasses eksisterende veg rett sør for Snilldalsli.

Ny veg ved Våvatnet

I entreprisen inngår også jobben med å anlegge 870 meter ny veg gjennom eksisterende massetak ved Våddånesset. Området som veglinja går gjennom er en åsrygg som strekker seg ut i Våvatnet som et lite nes. Vegskjæringen, som på det meste er 28 meter høy, er delvis sprengt i forbindelse med uttak av stein for prosjektet E39 Harangen–Høgkjølen.

Vegen ved Våddånesset skal åpnes for trafikk til jul 2015, mens ny veg i Snilldalen skal være ferdig sommeren 2017.

Erstatter smal og svingete veg

Partiene som nå skal utbedres er preget av smal og svingete vegbane, og i Snilldalen er det også problematiske stigningsforhold. Hensikten med de to delprosjektene er å korte ned kjørelengden og samtidig bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten. Statens vegvesen bygger ny fv. 714 på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

SAMFERDSELSPROSJEKTER/22. februar 2018

Ferjefri E39 er godt i gang, men gjennomføringen vil ta mer enn 20 år

I Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) legges det opp til en rekke prosjekter for en utbedret og ferjefri E39. – Vi er godt i gang, men vi ser at det ikke er mulig å ferdigstille alle prosjektene innen 20 år, sier prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham. Les hele saken

Til toppen