Krøll i kullprisen og høyere kraftpriser i Norden

Krøll i kullprisen og høyere kraftpriser i Norden

Asiatene har i lang tid hatt rabattert kullpris til sammenlikning med europeerne, men prisbildet er i endring.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette er en kraftkommentar fra Los Energy.

I februar i fjor innførte kinesiske myndigheter reguleringer på all innlands kullproduksjon, og med reguleringene forsvant også Asias kullprisrabatt. Som følge av kraftunderskudd, støvsugde kineserne verdensmarkedet for kull. Resultatet er at kullprisen har mer enn doblet seg det siste året.

Den kraftige prisøkningen har fått de kinesiske myndighetene til å trekke tilbake reguleringene og kullproduksjonen kjøres igjen for full maskin.

Samtidig, i Europa, sliter både tysk og fransk kjernekraft med nedetid. Temperaturene er også uvanlig lave på kontinentet. Og det er europeisk kullkraft som må erstatte utfall av kjernekraften og demme opp for økt kraftetterspørsel. Russland er hovedleverandør av kull til Europa, men på grunn av kulden har de leveringsproblemer. Alt dette innebærer at europeisk kull atter en gang vil prises høyere enn det asiatiske.

Høyere kullpriser i Europa betyr høyere kraftpriser i Norden. Det er særlig tysk kullkraft som er en viktig prisdriver for den nordiske kraftprisen.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen