Krevende vinter på vegene i Finnmark
(Foto: Statens vegvesen)

Krevende vinter på vegene i Finnmark

Vinteren i Finnmark har vært både lengre og mer intens enn vanlig. På de sentrale fjellovergangene har det vært to til tre ganger så mange stengninger som i fjor, og det er brøytet 456.000 flere kilometer.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er vant til at noen vintre er tøffere enn andre. Det spesielle denne vinteren er at det har vært unormalt store mengder snø og ekstra lange perioder med utfordrende værforhold over absolutt hele fylket, sier Kurt Mørk Eriksen, som er prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark. Årets siste brøyting foregikk på Båtsfjordfjellet 5. juni.

Flerdoblet stengninger

Tallene fra vegtrafikksentralen bekrefter at det har vært unormalt mange stengte veger i vinter. Hele 56 dager måtte E6 over Sennalandet holdes stengt, noe som er en tredobling sammenlignet med året før. E6 over Hatter var stengt 19 dager, mens tallet forrige vinter bare var to. E69 til Nordkapp var stengt 84 dager og fylkesveg 891 over Båtsfjordfjellet 57 dager, og for begge vegene er dette en dobling sammenlignet med fjoråret.

Tallene for kolonnekjøring viser tilsvarende tendens.

Økt brøyting

- Vi gjør det vi kan for å holde vegene åpne, og brøyteinnsatsen økte i samtlige områder av fylket. Likevel var vi nødt til stenge og kjøre kolonne mye oftere enn vanlig, sier Kurt Mørk Eriksen.

Totalt er det brøytet 3.437.000 kilometer riks- og fylkesveger i Finnmark denne vinteren på oppdrag fra Statens vegvesen. Dette er 15 prosent høyere enn i fjor.

Sør-Varanger, Nordkapp og Porsanger Øst hadde størst økning i antall brøytekilometer, med over 20 prosent sammenlignet med fjoråret. Nordkyn, Varanger og Hammerfest hadde minst økning, men også her var brøyteinnsatsen vesentlig høyere enn i fjor.

Flere klager

De vanskelige værforholdene har ført til ekstra mange klager fra trafikantene.

- Vi forstår at folk er frustrerte når de ikke kommer seg fram som planlagt, men været kan vi ikke gjøre noe med, og tallene dokumenterer at denne vinteren har vært ekstra ille, sier Kurt Mørk Eriksen.

Det skjer at entreprenører ikke har oppfylt kravene til brøyting og vedlikehold i tråd med kontraktene med Statens vegvesen. Dette er saker som følges opp fortløpende, og i noen tilfeller har resultatet blitt at entreprenørene har fått trekk i det økonomiske oppgjøret.

- Vi ser også at standardkontraktene ikke alltid er godt nok tilpasset de vanskelige vinterforholdene vi kan oppleve i Finnmark. Dette er noe vi skal se nærmere på når vi lyser ut nye kontrakter. Det kan for eksempel være snakk om å stille mer detaljerte krav til utstyr, lengde på roder og annet, sier Statens vegvesens driftsansvarlige i Finnmark.

Tøff jobb

Han understreker at samarbeidet med entreprenørene er godt.

- Det er svært mange som står på og gjør en fantastisk jobb for å sikre at vegene i Finnmark skal være trygge og framkommelige, og i vinter har de hatt en ekstra tøff jobb. Nå har både de og trafikantene fortjent en lang pause før neste vintersesong, mener Kurt Mørk Eriksen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen